Spotkanie z prof. Adamem Walanusem, 31 marca 2017 r.

„Wieczór pod renesansowym stropem” z profesorem Adamem Walanusem

W piątek, 31 marca 2017 roku, reprezentacyjna sala muzeum wypełniła się do ostatniego miejsca podczas „Wieczoru pod renesansowym stropem” z prof. dr. hab. inż. Adamem Walanusem – tarnogórzaninem, pracownikiem naukowym Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przybyłych na spotkanie powitała dyrektor muzeum Zofia Krzykowska. Wśród nich byli m.in. żona i krewni Pana Profesora oraz jego szkolne koleżanki i koledzy, jak również burmistrz Arkadiusz Czech, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Marek Kandzia, stali bywalcy i mieszkańcy. Spotkanie prowadził Krystian Krzemiński.

Pan Profesor mieszka z rodziną w Krakowie, jednak lata szkolne spędził w Tarnowskich Górach. Uczył się w Szkole Podstawowej nr 2, maturę zdał w 1971 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. Ciepło i serdecznie wspominał swoich nauczycieli, wychowawców i zawiązane w tym okresie przyjaźnie z rówieśnikami. Szczególnie upodobał sobie przedmioty ścisłe, dlatego rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po pięciu latach z wyróżnieniem ukończył te studnia. Przed publicznością starał się „przetłumaczyć” tytuł swojej tajemniczo brzmiącej pracy magisterskiej: „Rozkład prawdopodobieństwa ilorazu zliczeń mionów w liczniku proporcjonalnym”.

Przez 12 lat pracował na stanowisku asystenta i adiunkta w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej. W 1983 roku obronił doktorat w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, zaś w 2002 roku – habilitację na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. W 2014 roku uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk o Ziemi.

Dalsze lata pracy naukowej i dydaktycznej miały miejsce m.in. w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie. W latach 2003 – 2006 był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaś z Wydziałem Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH związany jest od 2007 roku. Specjalnością naukową Pana Profesora jest analiza danych i metody statystyczne w naukach przyrodniczych.

Od wielu lat szczególną sferą zainteresowań Pana Profesora pozostaje fotografia, na której utrwala m.in. życie rodzinne, podróże, niezwykłe zjawiska przyrodnicze, odwiedzane miasta, znane i przypadkowo spotkane osoby, migawki z dawnego i obecnego miasta rodzinnego, również z jego zakątkami, podwórkami i bawiącymi się dziećmi. Po spotkaniu z Panem Profesorem można było zobaczyć na przygotowanej wystawie jego ciekawe, piękne i artystyczne zdjęcia.

Krystian Krzemiński

 

 


Dodaj komentarz

Muzeum online

Wystawy czasowe

Friedrich August Bouterwek, Leśne święto ku czci Pana – wystawa jednego dzieła

Wystawa czynna od 20 maja do 31 grudnia 2023 roku

 

Do zobaczenia w Muzeum!

Wystawa plenerowa na Rynku w Tarnowskich Górach czynna od 20 maja do 11 czerwca 2023 roku

 

Buławą i szablą – w 340. Rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Militaria ze zbiorów Krzysztofa Ledwonia

Wystawa czynna od 4 czerwca do 8 października 2023 roku