Tajemnice barokowego sklepienia

Kamienica Sedlaczka, w której mieści się Muzeum w Tarnowskich Górach, to budynek powszechnie znany, ale wciąż kryjący wiele tajemnic. Ostatnio pojawiła się szansa na odkrycie przynajmniej jednej z nich.

Do tego, że budynek powstał w XVI wieku nie ma wątpliwości. Pamiętać należy jednak, że w kolejnych stuleciach ulegał licznym przebudowom. Ślady jednej z nich można odnaleźć w tzw. sali barokowej – pomieszczeniu na piętrze, które obecnie służy jako sala wystaw czasowych. Zachowane tam kolebkowe sklepienie z lunetami ozdobione jest stiukami, które datowane są na XVIII wiek. Nie wiemy natomiast czy były tam dekoracje malarskie.

Barok to ta epoka w dziejach sztuki, która charakteryzowała się bogactwem barw i dużą ilością złoceń. Białe sklepienie, pomimo dekoracyjności stiuków, wydaje się zbyt surowe. Konsultacje z konserwatorami i znawcami sztuki motywują nas do podjęcia badań pod kątem zachowania dawnych malowideł – mówi Beata Kiszel, dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach.

W nawiązaniu do tych planów 3 lipca 2018 roku w Muzeum w Tarnowskich Górach zjawił się zespół konserwatorów: Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Elżbieta Bartodziej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach i Celina Maryńczuk, Powiatowy Konserwator Zabytków. Przyglądali się oni sklepieniu i sztukateriom. W przyszłym roku Muzeum w Tarnowskich Górach planuje przeprowadzenie stosownych badań odkrywkowych, a jeśli ich wyniki okażą się pozytywne – odtworzenie historycznego wyglądu sklepienia. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zadeklarował wsparcie dla tych działań.

Plany na kolejne lata uwzględniają również badania i konserwację drewnianego stropu w głównej sali pierwszego piętra – w tzw. sali renesansowej. Strop ten, obok barokowego sklepienia, to najważniejszy element zachowanego wystroju zabytkowych wnętrz kamienicy.

 

Wystawy czasowe

Na nowe wystawy czasowe zapraszamy we wrześniu 2019 roku