Muzeum na szlaku

Miasto Gwarków. Szlak Srebra i Wody w Tarnowskich Górach, Bytomiu i Zbrosławicach – tak brzmi robocza nazwa szlaku kulturowego, którego założenia zostały wypracowane podczas warsztatów, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele Muzeum w Tarnowskich Górach.

Warsztaty odbywały się od października 2018 do kwietnia 2019 roku na zlecenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w ramach „Planu upowszechniania dziedzictwa przemysłowego wraz ze strategią rozwoju i komunikacji marketingowej nowego produktu turystycznego” realizowanego przez firmę Locativo i Branding Expert. Muzeum w Tarnowskich Górach reprezentowała dyrektor Beata Kiszel oraz Marek Panuś, którzy uczestniczyli w trzech spotkaniach.

Wypracowywanym produktem turystycznym jest szlak kulturowy. Jego celem ma być maksymalizacja korzyści wynikających z faktu przyjęcia na listę światowego dziedzictwa UNESCO pierwszych obiektów z terenu województwa śląskiego. Oczekiwane efekty to zwiększenie liczby turystów, wydłużenie czasu ich pobytu, zwiększenie liczby odwiedzanych obiektów (także tych, które nie są objęte wpisem na UNESCO), a co za tym idzie wydatków, chęci rekomendacji oraz powrotu w celach turystycznych. Utworzenie szlaku kulturowego na bazie obiektów umieszczonych na liście światowego dziedzictwa powinno także pozytywnie wpłynąć na wizerunek atrakcyjności kulturowej i turystycznej Górnego Śląska, a zwłaszcza jego części metropolitalnej.

Na szlaku Miasto Gwarków ostatecznie znalazło się 16 obiektów, z czego 8 pierwszych wpisanych jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Są to:

 1. Zabytkowa Kopalnia Srebra
 2. Sztolnia Czarnego Pstrąga
 3. Roznos i portal wylotu Głębokiej Sztolni Fryderyk
 4. Hałda popłuczkowa Kopalni Fryderyk
 5. Teren dawnej Kopalni Fryderyk, Szyb Heinitz
 6. Krajobraz pogórniczy Srebrnej Góry
 7. Krajobraz pogórniczy XIX w.
 8. Park Miejski w Tarnowskich Górach
 9. Kamieniołom Bobrowniki i Blachówka
 10. Skansen Maszyn Parowych
 11. Górnośląska Kolej Wąskotorowa
 12. Rynek w Tarnowskich Górach
 13. Muzeum w Tarnowskich Górach
 14. Kościół Ewangelicki
 15. Kościół św. św. Piotra i Pawła (kaplica św. Barbary)
 16. Dzwonnica Gwarków wraz z otoczeniem

Szlak obejmuje więc miejsca związane z historią górnictwa i hydrotechniką, ale uwzględnia także opowieść o mieście i jego mieszkańcach – ich codzienności, duchowości, obyczajowości. Większość z obiektów znajduje się w granicach Tarnowskich Gór, ale część obejmuje tereny Bytomia i gminy Zbrosławice.

Strategia Szlaku Miasto Gwarków przewiduje powstanie Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT) jako najefektywniejszej formy zarządzania i rozwoju nowopowstałego produktu. Tego typu rozwiązanie umożliwia przystąpienie do niego głównych interesariuszy posiadających różnorodną formę prawną i administracyjną. Tarnowskie Góry, Bytom, Zbrosławice, Powiat Tarnogórski – jednostki samorządu terytorialnego, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, a w przyszłości także i przedsiębiorcy z branży turystycznej czy gastronomicznej. LOT wpisuje się w krajowy system zarządzania turystyką funkcjonujący na podstawie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, może prowadzić działalność gospodarczą, aplikować o dofinansowanie pochodzące ze środków publicznych krajowych i europejskich, szybciej reagować na potrzeby rynku.

25 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza odbyło się spotkanie podsumowujące, na który zaprezentowano główne założenia szlaku i propozycję jego zarządzania. Szczególnie ważne były deklaracje ze strony władz samorządowych: Tarnowskich Gór, Bytomia, Zbrosławic, Powiatu Tarnogórskiego i Województwa Śląskiego. Stanowią one podstawę do dalszych działań.