O sztuce 2020/2021. Kurs historii sztuki w Muzeum w Tarnowskich Górach

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na nową edycję kursu z historii sztuki!


Aktualizacja (28.09.2020)

Ze względu na duże zainteresowanie kursem postanowiliśmy stworzyć dwie grupy:

Grupa 1 – od 10:00 do 12:00 (lista otwarta)

Grupa 2 – od 12:30 do 14:30 (lista zamknięta)

Niestety tylko w grupie pierwszej (od 10:00 do 12:00) są jeszcze wolne miejsca.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy (a.hajda@muzeumtg.pl) lub telefoniczniy (32 285 26 07, wew. 24).


Kierowany jest on do osób, które pragną rozpocząć przygodę z historią sztuki, przygotować się do matury czy odświeżyć swoją dotychczasową wiedzę. Zakres materiału obejmuje okres od prehistorii do czasów współczesnych. Kurs poprowadzą historycy sztuki – Monika Blondzik oraz Arkadiusz Hajda.

Przewidzianych jest 14 spotkań w Muzeum w Tarnowskich Górach, które zrealizowane zostaną w okresie od października 2020 roku do kwietnia 2021 roku, w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca (z wyjątkiem spotkań w grudniu, które odbędą się 05.12.2020 i 19.12.2020), w godzinach od 12:00 do 14:00. Dodatkowo zorganizowane zostaną dwa spotkania poświęcone sztuce regionu, zaplanowane w formie spacerów po mieście. Ich terminy zostaną ustalone z uczestnikami na pierwszym spotkaniu, tj. 10 października 2020 roku.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona do 24. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń na adres mailowy (a.hajda@muzeumtg.pl) lub telefonicznie (32 285 26 07, wew. 24).

Każdy uczestnik otrzyma indeks, w którym odnotowywana będzie jego obecność. Jeśli wyniesie ona co najmniej 10/14, wydane zostanie specjalne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, wraz z nagrodą w postaci katalogu autorstwa Zofii Krzykowskiej – Malarstwo zachodnioeuropejskie w Muzeum w Tarnowskich Górach. Ponadto uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursie na napisanie artykułu o tematyce związanej ze sztuką powiatu tarnogórskiego. Najciekawsza praca zostanie opublikowana w Roczniku Muzeum w Tarnowskich Górach.

W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 część spotkań zostanie przeprowadzona w formie online.

Harmonogram kursu:

1. Z jaskini do pałacu (10.10.2020)
Sztuka prehistoryczna
– sztuka paleolitu
– sztuka mezolitu
– sztuka neolitu
– sztuka epoki brązu
Sztuka starożytna I
– sztuka egipska
– sztuka mezopotamska

2. Sztuka greckich bogów (24.10.2020)
Sztuka starożytna II
– sztuka kreteńska
– sztuka mykeńska
– sztuka grecka

3. Wielcy plagiatorzy (14.11.2020)
Sztuka starożytna III
– sztuka etruska
– sztuka rzymska

4. Wokół nowej religii (28.11.2020)
Sztuka starożytna IV
– sztuka wczesnochrześcijańska
– sztuka bizantyńska

5. Hard Rock (05.12.2020)
Sztuka średniowieczna I
– sztuka romańska

6. Czas katedr (19.12.2020)
Sztuka średniowieczna II
– sztuka gotycka

7. Nie tylko da Vinci (09.01.2021)
Sztuka nowożytna I
– sztuka renesansu
– sztuka manieryzmu

8. Między świętością, a rozwiązłością (23.01.2021)
Sztuka nowożytna II
– sztuka baroku
– sztuka rokoka

9. Rozum i serce (13.02.2021)
Sztuka XIX wieku I
– sztuka klasycyzmu
– sztuka romantyzmu

10. Sztuka z podręcznika (27.02.2021)
Sztuka XIX wieku II
– sztuka historyzmu
– sztuka akademizmu

11. Ku naturze (13.03.2021)
Sztuka drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku
– sztuka realizmu
– sztuka symbolizmu
– sztuka impresjonizmu
– sztuka neoimpresjonizmu
– sztuka postimpresjonizmu
– sztuka secesji

12. W obrębie młota i kowadła (27.03.2021)
Sztuka pierwszej połowy XX wieku
– sztuka fowizmu
– sztuka ekspresjonizmu
– sztuka kubizmu
– sztuka abstrakcyjna
– sztuka konstruktywizmu
– sztuka neoplastycyzmu
– sztuka Bauhausu
– sztuka dadaizmu
– sztuka surrealizmu
– sztuka realizmu socjalistycznego

13. Kalejdoskop różności (10.04.2021)
Sztuka drugiej połowy XX wieku i współczesna
– sztuka informelu
– sztuka happeningu
– sztuka pop-artu
– sztuka op-artu
– sztuka kinetyczna
– sztuka minimalna
– sztuka nowej figuracji
– sztuka zaangażowana
– sztuka hiperrealizmu
– sztuka konceptualizmu
– sztuka formizmu
– sztuka koloryzmu
– sztuka konstruktywizmu

14. Ostatnia prosta (24.04.2021)
– ćwiczenia z analizy dzieła sztuki
– kurs pisania artykułów (prowadzący: dr Krzysztof Gwóźdź)

15. Sztuka regionu (termin zostanie ustalony z uczestnikami na spotkaniu 10.10.2020)
– spacer po mieście (prowadzący: Marek Panuś)

16. Sztuka regionu (termin zostanie ustalony z uczestnikami na spotkaniu 10.10.2020)
– spacer po mieście (prowadzący: Marek Panuś)

Muzeum online

Wystawy czasowe

„Niebezpieczeństwo moralne…”. Kina tarnogórskie w okresie międzywojennym

Wystawa przedłużona do 31 stycznia 2021 roku

(7 listopada 2020-31 stycznia 2021 roku Muzeum w Tarnowskich Górach jest zamknięte dla publiczności)

Wystawy stałe

Sala renesansowa z galerią malarstwa zachodnioeuropejskiego

Z dziejów Tarnowskich Gór

Wiwat Jan III Sobieski

(7 listopada 2020-31 stycznia 2021 roku Muzeum w Tarnowskich Górach jest zamknięte dla publiczności)