Konferencja „Rok 1920 w powiecie tarnogórskim”

Konferencja rozpocznie się 18 listopada 2020 r. o godz. 18.15 na kanale Muzeum w Tarnowskich Górach w serwisie internetowym YouTube.

W bieżącym roku mija setna rocznica ważnych dla Górnego Śląska wydarzeń. W lutym 1920 r. na teren Górnego Śląska przybyły wojska alianckie oraz Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa z siedzibą w Opolu, a kontrolerzy powiatowi rozpoczęli swoją pracę w terenie. Tworzą się także Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu i Komisariat Plebiscytowy za Niemcami (niem. Plebiszitkommissariat für Deutschland) w Katowicach oraz ich lokalne struktury. Rok 1920 to czas oficjalnego rozpoczęcia kampanii plebiscytowej i związanych z nią napięć, co było jednym z głównych powodów wybuchu II powstania śląskiego. W jego efekcie rozwiązano niemiecką Policję Bezpieczeństwa (niem. Sicherheitspolizei), a w jej miejsce powołano opartą na parytecie narodowościowym Policję Górnego Śląska (niem. Abstimmungspolizei).

Większość tych aspektów, w lokalnym, tarnogórskim ujęciu, poruszy konferencja naukowa „Rok 1920 w powiecie tarnogórskim”, która ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią Covid-19 odbędzie się w wersji online. Jej organizatorami są Muzeum w Tarnowskich Górach oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.

Program:

Wprowadzenie: Beata Kiszel (Dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach) i dr Andrzej Sznajder (dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach)

dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnowskich Górach), Tarnowskie Góry w pierwszej połowie 1920 r.

Rafał Ludwikowski (Muzeum w Tarnowskich Górach), Przebieg II powstania śląskiego na terenie Tarnowskich Gór i obecnych dzielnic miasta

dr Sebastian Rosenbaum (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach), Obraz sytuacji w powiecie tarnogórskim w 1920 r. w świetle raportów Schlesischer Ausschuß

dr Paweł Parys (Muzeum Śląskie w Katowicach), Powiat tarnogórski w świetle raportów informacyjnych Polskiego Komisariatu Plebiscytowego z okresu od września do grudnia 1920 r.

Dyskusja na czacie

Konferencja przygotowana przez:
Muzeum w Tarnowskich Górach – Organizatorem Muzeum w Tarnowskich Górach jest Gmina Tarnowskie Góry
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Muzeum online

Wystawy czasowe

„Niebezpieczeństwo moralne…”. Kina tarnogórskie w okresie międzywojennym

Wystawa przedłużona do 31 stycznia 2021 roku

(7 listopada 2020-31 stycznia 2021 roku Muzeum w Tarnowskich Górach jest zamknięte dla publiczności)

Wystawy stałe

Sala renesansowa z galerią malarstwa zachodnioeuropejskiego

Z dziejów Tarnowskich Gór

Wiwat Jan III Sobieski

(7 listopada 2020-31 stycznia 2021 roku Muzeum w Tarnowskich Górach jest zamknięte dla publiczności)