Muzeum z nagrodą

Muzeum w Tarnowskich Górach otrzymało nagrodę główną Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2019, ex aequo z Muzeum Historii Katowic, w kategorii wystawy. Nagrodzoną ekspozycją jest „Miasto z porcelany. Widoki Tarnowskich Gór na Serwisie Carnalla”.

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych i wyróżnionych, którym bardzo gratulujemy!

Kategoria WYSTAWY
Nagroda główna (5.000 zł) – Muzeum Historii Katowic za wystawę Z fabryki na salony! Wystawa porcelany „Giesche”, „Czuday”, „Huta Franciszka”
Nagroda główna (5.000 zł) – Muzeum w Tarnowskich Górach za wystawę Miasto z porcelany. Widoki Tarnowskich Gór na Serwisie Carnalla
Wyróżnienie – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za wystawę Zwierzęta przeklęte. Wilk.

Kategoria PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE
Nagroda główna (10.000 zł) – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za publikację Zanim nastała Polska… Praca społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Wybór relacji. Oprac. Joanna Lusek
Wyróżnienie – Muzeum Historii Katowic za publikację Waleska von Tiele – Winckler: Tradycje rodzinne
Wyróżnienie – Muzeum Śląskie w Katowicach za dwutomową publikację Górny Śląsk z powietrza. Przed stu laty (t.1) oraz Górny Śląsk z powietrza. Dzisiaj (t.2). Red. naukowa: Łukasz Galusek, Dariusz Gierczak
Wyróżnienie – Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej za publikację Teresa Dudek Bujarek: Fałatówka – wielowątkowa opowieść
Wyróżnienie – Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej za publikację Piotr Kenig: Dawne atelier fotograficzne Bielska-Białej.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU INICJATYW EDUKACYJNYCH I POPULARYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO w tym wydawnictwa multimedialne
Nagroda główna (10.000 zł) – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za projekt Pogotowie kulturalne
Wyróżnienie – Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach za projekt Obchody 100-lecia
I Powstania Śląskiego
Wyróżnienie – Muzeum Śląskie w Katowicach za projekt Muzeum Młodych
Wyróżnienie – Muzeum Śląska Cieszyńskiego – Oddział Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle za projekt W poszukiwaniu piękna w kulturze Górali Śląskich
– poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego
Wyróżnienie – Muzeum Miejskie w Tychach za projekt ABC – Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU KONSERWACJI
Nagroda główna (10.000 zł) – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za przedsięwzięcie Konserwacja parowej maszyny wyciągowej
Wyróżnienie – Muzeum w Rybniku za projekt Konserwacja trzech sztandarów z okresu powstań śląskich 1919-1921
Wyróżnienie – Muzeum Śląskie w Katowicach za projekt Konserwacja dwóch grafik autorstwa Rembrandta Harmensza van Rijn pt. „Święci Piotr i Jan uzdrawiający kalekę” oraz „Ucieczka
do Egiptu – Święta Rodzina”
Wyróżnienie – Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za projekt Konserwacja komody z Goleszowa ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.