Muzeum ponownie otwarte

Od 4 maja Muzeum w Tarnowskich Górach otwiera się dla publiczności.

Ogłoszone w ubiegłą środę poluzowanie krajowych restrykcji związanych z COVID-19 objęło muzea i galerie sztuki, które od 4 maja br. mogą działać, przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego.

W związku z tym od wtorku 4 maja br. Muzeum w Tarnowskich Górach ponownie będzie otwarte dla zwiedzających. Przypominamy najważniejsze zasady:

  • zwiedzanie indywidualne z zachowaniem odległości 2 metrów od innych osób
  • do 20 osób jednocześnie (wraz z obsługą)
  • obowiązek zakrywania ust i nosa
  • obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu
  • zalecana płatność bezgotówkowa
  • zmienione godziny zwiedzania (wtorek-piątek: 10:00-16:00, sobota: 10:00-15:00, niedziela: 12:00-17:00)

Infografika na temat zwiedzania Muzeum w Tarnowskich Górach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Szczegółowe zasady zwiedzania zawiera zaktualizowany Tymczasowy regulamin zwiedzania i przebywania w Muzeum w Tarnowskich Górach.

Informujemy również, że od 15 maja br. będzie dostępna nowa wystawa czasowa: Już się rozlega miły głos… Dzwonnica Gwarków wczoraj i dziś.