Pamiątki związane z „Sempą”

Szukamy pamiątek związanych z I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Muzeum w Tarnowskich Górach wspólnie z I LO w bieżącym roku przygotowuje wystawę poświęconą okrągłemu jubileuszowi powstania tej placówki. Licząc od daty utworzenia polskiej szkoły średniej dla dziewcząt w 1923 roku mija właśnie 100 lat. W rzeczywistości jej początki sięgają jednak lat 60. XIX wieku. Wernisaż ekspozycji zaplanowano na 20 października 2023 roku.

Pocztówka z widokiem na budynek Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Jana Sobieskiego (obecnie I LO im. Stefanii Sempołowskiej) w Tarnowskich Górach, lata 30. XX wieku, ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach

Apel kierujemy głównie do mieszkańców naszego miasta i powiatu, a przede wszystkim do absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły, bądź ich rodzin. Będziemy wdzięczni za udostępnienie na potrzeby powstającej ekspozycji pamiątek dokumentujących historię szkoły, w tym także niemieckiego liceum działającego w jej murach w okresie okupacji, jak również wszelkich obiektów życia codziennego społeczności szkolnej w różnych okresach jej funkcjonowania (np. fotografie, dokumenty, świadectwa szkolne, tarcze, pamiątki po nauczycielach, kołach zainteresowań istniejących na terenie placówki, sukcesach odnoszonych przez jej podopiecznych w różnego rodzaju konkursach, inne przedmioty dokumentujące losy absolwentów szkoły, itp.).

Pocztówka z grupą robotników przed budowanym nowym gmachem Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Jana Sobieskiego (obecnie I LO im. Stefanii Sempołowskiej) w Tarnowskich Górach, 1930 rok, ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach

Osoby zainteresowane użyczeniem obiektów prosimy o kontakt z kuratorem wystawy dr. Krzysztofem Gwoździem do końca lipca 2023 r. (adres e-mail k.gwozdz@muzeumtg.pl lub pod numerem telefonu 32 285 26 07, wew. 24).

 

Muzeum online

Wystawy czasowe

Prawdziwie był to dom Boga… Synagoga w Tarnowskich Górach

Wystawa czynna od 18 maja do 25 sierpnia 2024 roku