Contact

Museum in Tarnowskie Góry

Rynek 1, 42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax +48 32 285 26 07
e-mail: muzeum@muzeumtg.art.pl

Director of the Museum in Tarnowskie Góry – Beata Kiszel

e-mail: dyrekcja@muzeumtg.art.pl


Wystawy stałe

Sala renesansowa z galerią malarstwa zachodnioeuropejskiego

Z dziejów Tarnowskich Gór

Wiwat Jan III Sobieski