Edukacja

Działalność edukacyjna to jedno z głównych zadań realizowanych przez Muzeum w Tarnowskich Górach. Podstawą tej działalności są zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych i przedszkolnych. Dbamy o to, by młodzi odbiorcy kultury poznali i rozumieli znaczenie dziedzictwa przeszłości. Zapraszamy do korzystania z poniższej oferty i do współpracy w ramach projektów indywidualnych.

PODSTAWOWE INFORMACJE


Zajęcia dla grup zorganizowanych prowadzone są od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

Pojedyncze zajęcia trwają od 30 do 90 minut w zależności od tematu i wieku uczestników.

Opłata za udział w pojedynczych zajęciach (lekcji muzealnej) wynosi 5 zł od uczestnika. Grupa powinna liczyć od 10 do 35 osób. Udział w zajęciach nie wymaga dodatkowego zakupu biletu wstępu do Muzeum. Opiekunowie wchodzą za darmo.

Zajęcia realizowane są na wybranych ekspozycjach, co nie jest równoznaczne z oprowadzaniem po całym Muzeum. Taką usługę można zarezerwować osobno (zobacz: Zwiedzanie).

Obowiązuje rezerwacja terminów. Można dokonać jej drogą telefoniczną (32 285 26 07, wew. 23), mailową (edukacja@muzeumtg.pl) lub osobiście (w siedzibie Muzeum).

Prosimy o dokonywanie rezerwacji przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.


Oferta do wystaw czasowych

Był sobie pałac…
Zajęcia inspirowane „Portretem Guido Henckel von Donnersmarcka”, nawiązujące do bogatych dziejów rodu Henckel von Donnersmarck i udziału jego przedstawicieli w rozwoju miasta i regionu.

Docelowa grupa odbiorców: klasy I–III i IV–VIII szkoły podstawowej
Czas trwania: 30-45 min. w przypadku zajęć dla klas I–III i 45-60 min. w przypadku zajęć dla klas IV–VIII


Stała oferta

Przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej

Czas trwania zajęć: 30–45 min.

1.1 Pierwsza wizyta w muzeum
Zajęcia wprowadzające w świat muzeów i muzealnictwa. Uczestnicy poznają kluczowe pojęcia, zasady obowiązujące w muzeum, a także podstawową ofertę i charakterystykę pracy w tej instytucji kultury. Dodatkowo mają możliwość przejścia przez wystawy oraz wykonania pracy plastycznej „Moja wystawa”.

1.2 Barbara święta o górnikach pamięta
Zajęcia o świętej Barbarze jako patronce górników. Spotkanie rozpoczyna się pogadanką i wprowadzeniem o świętej Barbarze, ze szczególnym uwzględnieniem tarnogórskich źródeł jej kultu na Górnym Śląsku. Wśród zadań przewidzianych dla uczestników jest m.in. rozpoznawanie świętej na przykładach dzieł sztuki.

1.3 Pozdrowienia z Tarnowskich Gór
Zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację wybranych kart pocztowych z Tarnowskich Gór z przełomu XIX i XX wieku, czemu towarzyszy omówienie uwiecznionych na nich miejsc. W drugiej części zajęć uczestnicy wykonują własne pocztówki metodą kolażu, wykorzystując reprodukcje fotografii, kolorowe papiery, taśmy itp.

Klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Czas trwania zajęć: 45–60 min.

2.1 Jak powstały Tarnowskie Góry?
Zajęcia skupione na wybranych zagadnieniach z XVI-wiecznej historii Tarnowskich Gór. Uczestnicy podczas zajęć poznają okoliczności powstania miasta, a najważniejsze daty, postaci, dokumenty i wydarzenia związane z początkami Tarnowskich Gór utrwalają poprzez odegranie kilku scenek.

2.2 Co robił król w górniczym mieście?
Zajęcia nawiązujące do wizyt sławnych postaci w Tarnowskich Górach. Uczestnicy poznają najciekawsze fakty i legendy związane z pobytem w mieście m.in. Jana III Sobieskiego, czemu towarzyszy zwiedzanie poświęconej mu wystawy stałej.

2.3 Do dzieła
Zajęcia inspirowane kolekcją malarstwa zachodnioeuropejskiego ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach. Uczestnicy zapoznają się z dziełami sztuki oraz pracą muzealników. Jednym z zadań jest opracowanie karty inwentarzowej obiektu.

Szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania zajęć: 60–90 min.

3.1 Nasze światowe dziedzictwo
Zajęcia porządkujące wiedzę na temat dziejów rozwoju przemysłowego Tarnowskich Gór i wpisu tarnogórskich zabytków dawnego górnictwa i hydrotechniki na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

3.2 Reformacja i Tarnowskie Góry
Zajęcia dotyczące Reformacji i jej skutków, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na bieg dziejów Tarnowskich Gór oraz regionu. Częścią zajęć jest również zwiedzanie tarnogórskiego kościoła ewangelickiego.

3.3 Dziedzictwo (po)żydowskie. Bezcenne czy zbędne
Zajęcia poświęcone śladom historii społeczności żydowskiej w Tarnowskich Górach i ich miejscu we współczesnej kulturze pamięci miasta. Częścią zajęć jest zwiedzanie tarnogórskiego cmentarza żydowskiego.