menu - kliknij by rozwinąć


Edukacja

Muzeum w Tarnowskich Górach proponuje następujące tematy lekcji muzealnych:

 1. Najstarsze ślady człowieka na terenie okręgu tarnogórskiego
 2. Ziemia bytomska w średniowieczu.
 3. Powstanie Tarnowskich Gór. Jan Dobry i Hohenzollernowie dobrodziejami miasta w XVI w.
 4. Rozwój gospodarczy miasta w XVI w.
 5. Życie codzienne mieszczan tarnogórskich w XVI-XVIII w.
 6. Reformacja i kontrreformacja w Tarnowskich Górach.
 7. Znane osobistości, które odwiedziły Tarnowskie Góry. Związane z ich pobytem miejsca i legendy
 8. Tarnowskie Góry pod panowaniem pruskim. Ponowny rozkwit górnictwa.
 9. Tarnogórskie szkolnictwo od XVI do pocz. XX w.
 10. Tarnogórskie zabytki świadectwem dawnej świetności miasta.
 11. Okręg tarnogórski w okresie powstań śląskich i plebiscytu 1919-1921
 12. Doktor Bronisław Hager, ks. Michał Lewek, Jan Zejer – ich działania na niwie przyłączenia Górnego Śląska do Polski
 13. Historia 3. pułku ułanów oraz 11 pułku piechoty – formacji wojennych stacjonujących mieście w okresie międzywojennym.
 14. Szkolnictwo tarnogórskie w latach 1922-1939
 15. Rozwój kulturalny miasta w latach 1922-1939
 16. Samorząd miejski w okresie międzywojennym
 17. Tarnowskie Góry w okresie okupacji hitlerowskiej
 18. Zwyczaje ludowe na Górnym Śląsku związane z przełomem zimy i wiosny
 19. Zwyczaje ludowe na Górnym Śląsku związane ze Świętami Bożego Narodzenia
 20. Górnośląskie stroje ludowe
 21. Górnicze tradycje i obyczaje
 22. Historia tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego

Koszt lekcji wynosi 40 zł od grupy do 35 osób

Jeżeli lekcja wiąże się ze zwiedzaniem ekspozycji trzeba dodatkowo zapłacić bilet wstępu (ulgowy 4 zł, normalny 8 zł)

Prowadzone są lekcje muzealne do aktualnie prezentowanej wystawy czasowej. Rezerwacja pod nr tel. 32 285 26 07

Tak było na lekcjach muzealnych – relacja fotograficzna:

 


© 2017–2018 Muzeum w Tarnowskich Górach. Wszelkie prawa zastrzeżone
Organizatorem Muzeum w Tarnowskich Górach jest Gmina Tarnowskie Góry

MUZEUM W TARNOWSKICH GÓRACHURZĄD MIASTA W TARNOWSKICH GÓRACH