Edukacja

Działalność edukacyjna to jedno z głównych zadań realizowanych przez Muzeum w Tarnowskich Górach. Podstawą tej działalności są zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych i przedszkolnych. Dbamy o to, by młodzi odbiorcy kultury poznali i rozumieli znaczenie dziedzictwa przeszłości. Zapraszamy do korzystania z poniższej oferty i do współpracy w ramach projektów indywidualnych.

PODSTAWOWE INFORMACJE


Zajęcia dla grup zorganizowanych prowadzone są od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

Pojedyncze zajęcia trwają od 45 do 90 minut w zależności od tematu i wieku uczestników.

Zajęcia realizowane są na wybranych ekspozycjach, co nie jest równoznaczne z oprowadzaniem po całym Muzeum. Taką usługę można zarezerwować osobno (zobacz: Zwiedzanie).

Opłata za pojedyncze zajęcia (lekcję muzealną) wynosi 40,00 zł od grupy (do 35 osób). Dodatkowo należy zakupić bilet wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika (3,00 zł od osoby w przypadku grupy powyżej 15 osób). Opiekunowie wchodzą za darmo.

Obowiązuje rezerwacja telefoniczna: 32 285 26 07, wew. 23. Prosimy o dokonywanie rezerwacji przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.


Oferta do wystaw czasowych

Surowy przemysł na delikatnej porcelanie. O Serwisie Carnalla w kontekście industrializacji Tarnowskich Gór (do 29.03.2019)
Kim był Carnall i czym zasłużył sobie na tak oryginalny prezent? Które z uwiecznionych na filiżankach miejsc znajdują się na Liście UNESCO? Czy Tarnowskie Góry wpłynęły na założenie miasta Katowice? Oprócz poznania odpowiedzi na te i inne pytania każdy z uczestników będzie miał okazję do zaprojektowania swojej filiżanki.

Teksty ikoniczne. Jak je interpretować w odniesieniu do literatury?
Zajęcia mają na celu przygotować uczniów szkół ponadpodstawowych do matury ustnej z języka polskiego. Głównym ich tematem jest interpretacja znanych tekstów ikonicznych (głównie obrazów) z wykorzystaniem metod badawczych historii sztuki. Analiza opierać się będzie na wybranych dziełach literackich wymaganych na egzaminie maturalnym.

Ślązacy na Dzikim Zachodzie (do 29.03.2019)
Zajęcia poświęcone emigracji i osadnictwu ludności górnośląskiej w Teksasie w drugiej połowie XIX wieku, z naciskiem na życie codzienne i fenomen zachowania śląskiej gwary, tradycji, kultury i zwyczajów.


Stała oferta

Przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej

1.1 Pierwsza wizyta w muzeum
Zajęcia wprowadzające w świat muzeów i muzealnictwa. Uczestnicy poznają kluczowe pojęcia, zasady obowiązujące w muzeum, a także podstawową ofertę i charakterystykę pracy w tej instytucji kultury. Dodatkowo podczas przejścia przez stałe wystawy wykonują zadania na kartach pracy.

1.2 Barbara święta o górnikach pamięta
Zajęcia o świętej Barbarze jako patronce górników. Zajęcia zaczynają się pogadanką i wprowadzeniem o świętej Barbarze, ze szczególnym uwzględnieniem tarnogórskich źródeł jej kultu na Górnym Śląsku. Wśród zadań przewidzianych dla uczestników jest m.in. rozpoznawanie świętej na przykładach dzieł sztuki na podstawie towarzyszących jej atrybutów.

1.3 Pozdrowienia z Tarnowskich Gór
Zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację wybranych kart pocztowych z Tarnowskich Gór z przełomu XIX i XX wieku, czemu towarzyszy omówienie uwiecznionych na nich miejsc. W drugiej części zajęć uczestnicy wykonują własne pocztówki metodą kolażu, wykorzystując reprodukcje fotografii, kolorowe papiery, taśmy itp.

Klasy IV-VIII szkoły podstawowej

2.1 Miasto z przypadku
Zajęcia skupione na wybranych zagadnieniach z XVI-wiecznej historii Tarnowskich Gór. Uczestnicy podczas zajęć poznają okoliczności powstania miasta, a przy tym najważniejsze daty, postaci, dokumenty i wydarzenia związane z początkami Tarnowskich Gór.

2.2 Co robił król w górniczym mieście?
Zajęcia nawiązujące do wizyt sławnych postaci w Tarnowskich Górach. Uczestnicy poznają najciekawsze fakty i legendy związane z pobytem w mieście m.in. Jana III Sobieskiego, czemu towarzyszy zwiedzanie poświęconej mu wystawy stałej.

2.3 Nasze światowe dziedzictwo
Zajęcia porządkujące wiedzę na temat wpisu tarnogórskich zabytków dawnego górnictwa i hydrotechniki na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uczestnicy zapoznają się m.in. z ideą Listy, historią starań oraz poszczególnymi atrybutami tarnogórskiego wpisu.

Szkoły ponadpodstawowe

3.1 Do dzieła, czyli historia sztuki w praktyce
Zajęcia polegające na zapoznaniu uczestników z najważniejszymi stylami w dziejach sztuki i odpowiadającymi im przykładami w architekturze Tarnowskich Gór i Górnego Śląska oraz wybranymi dziełami ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach.

3.2 Reformacja i Tarnowskie Góry
Zajęcia dotyczące Reformacji i jej skutków, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na bieg dziejów Tarnowskich Gór oraz regionu. Uczestnicy przy okazji poznają podstawowe informacje charakteryzujące wspólnoty protestanckie. Częścią zajęć jest również zwiedzanie tarnogórskiego kościoła ewangelickiego.

3.3 Dziedzictwo (po)żydowskie. Bezcenne czy zbędne
Zajęcia poświęcone śladom historii społeczności żydowskiej w Tarnowskich Górach i ich miejscu we współczesnej kulturze pamięci miasta. Istnieje możliwość rozszerzenia zajęć o zwiedzanie cmentarza żydowskiego.

Wystawy czasowe

Na nowe wystawy czasowe zapraszamy we wrześniu 2019 roku