Katalog wystawy Miasto z porcelany. Widoki Tarnowskich Gór na Serwisie Carnalla

Publikacja towarzyszy wystawie Miasto z porcelany. Widoki Tarnowskich Gór na Serwisie Carnalla

Serwis, artefakt sztuki użytkowej doby późnego biedermeieru, powstał w 1844 r., upamiętniając ważne obiekty związane z eksploatacją rud metali nieżelaznych, przede wszystkim w rejonie Tarnowskich Gór. W pewnym sensie to właśnie miasto – jego instytucje przemysłowe, funkcjonujące w nim i w jego okolicy zakłady, głównie kopalnie – jest głównym bohaterem Serwisu Carnalla. To, że porcelanowy zabytek, a ściślej: umieszczone na nim malunki, w ogóle powstał, zawdzięczamy działalności jednego z najwybitniejszych inżynierów i urzędników górniczych Śląska i Niemiec w połowie XIX stulecia – Rudolpha von Carnalla. Otrzymał on serwis w roku opuszczenia miasta (1844), po prawie dwóch dekadach pracy w urzędzie górniczym i szkole górniczej w Tarnowskich Górach.

(fragment)


Tekst: dr Sebastian Rosenbaum
Korekta: Monika Rosenbaum
Projekt graficzny i skład: Krzysztof Stręcioch
Fotografie i ilustracje: Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok) beim Deutschen Bergbau-Museum Bochum

Wydawca: Muzeum w Tarnowskich Górach
ul. Rynek 1, 42-600 Tarnowskie Góry, www.muzeumtg.pl
Organizatorem Muzeum w Tarnowskich Górach jest Gmina Tarnowskie Góry

ISBN: 978-83-948771-3-2

Druk: Drukpol sp.j., ul. Kochanowskiego 27, 42-600 Tarnowskie Góry, www.drukpoltg.pl

Liczba stron: 48, format: 150 x 150 mm, oprawa: miękka, klejona

Cena: 10,00 zł

Wystawy czasowe

Na nowe wystawy czasowe zapraszamy we wrześniu 2019 roku