Najcenniejsze kolekcje

Do najcenniejszych  kolekcji w zbiorach tarnogórskiego Muzeum należą: