menu - kliknij by rozwinąć


O Muzeum

Muzeum w Tarnowskich Górach powstało w 1958 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej (późniejsze Stowarzyszenie Miłośników Ziem Tarnogórskiej). Starania o założenie muzeum regionalnego podjęto już w okresie międzywojennym. W 1938 roku burmistrz miasta, Fryderyk Antes, zwrócił się z odezwą do społeczeństwa o gromadzenie zbiorów dla przyszłego muzeum. Prace zmierzające do jego otwarcia przerwał wybuch wojny. Dopiero w 1954 roku, w statucie powstałego SMHiZZT znalazł się zapis o utworzeniu kopalni – muzeum oraz regionalnego muzeum górniczo-geologicznego. Nawiązano do górniczej przeszłości miasta, na terenie którego wydobywano od około 1490 roku do początku XX w. rudy srebra i ołowiu. Wyremontowano zabytkową kamienicę Sedlaczka z myślą o przyszłym muzeum i 6 września 1958 roku otwarto tu pierwszą ekspozycję. Początkowo w strukturze Muzeum wyodrębniono działy górnictwa, historii i etnografii. Obecnie posiada ono działy: historyczny (połączony z górniczym), etnograficzny, sztuki i naukowo-oświatowy.

 

Muzeum mieści się na piętrze XVI-wiecznej kamienicy, w której pierwotnie znajdowała się siedziba starostów ziemi bytomskiej. Gościli tu m.in. królowie Jan III Sobieski, August II, poeci J. W. Goethe, J. U. Niemcewicz. W 1805 roku kamienicę nabył kupiec miejski Johann Sedlaczek, który urządził tu winiarnię, istniejącą na parterze i w piwniczkach do dzisiaj.

Elewacja i wnętrze krytego gontem budynku mają fragmenty o dużych walorach artystycznych. Nad kamiennym portalem wykonanym z ciosów dolomitu znajduje się XVIII-wieczna płaskorzeźba stiukowa z puttami podtrzymującymi kotarę, tarcza herbowa miasta (zmieniona współcześnie) i hełm rycerski z pióropuszem. Na narożniku budynku, w górnej części, znajduje się rzeźba prawdopodobnie z XVII w., głowy męskiej z pióropuszem; na twarzy zachowała się częściowo polichromia.

Na pierwszym piętrze w latach 1957 – 58 odkryto dwa drewniane stropy z I poł. XVII w. Większy z nich pokryty jest bogatą polichromią z motywami kwiatów, owoców i biustów. W hallu Muzeum portal z renesansowym gzymsem prowadzi do barokowej sali o kolebkowym sklepieniu z lunetami, bogato zdobionymi stiukami z I poł. XVIII w. z motywami kwiatów, owoców, wstęg.

 

Muzeum gromadzi zbiory związane z historią i kulturą Tarnowskich Gór oraz powiatu, uwzględniając szersze tło kultury polskiej. Liczba eksponatów wynosi obecnie ponad 6.000 eksponatów. Muzeum eksponuje swoje zbiory na wystawach stałych i czasowych. Reprezentacyjna sala renesansowa z polichromowanym, XVII wiecznym stropem, mieści obok renesansowych i neorenesansowych mebli i skrzyń dworskich przede wszystkim obrazy malarstwa europejskiego z kolekcji ks. Michała Lewka. Odbywają się tutaj koncerty, „Wieczory pod renesansowym stropem” sesje i konferencje, lekcje muzealne. Warto przypomnieć, że w latach 60. odbywały się tu „Wieczory z kogutem” promujące młodych twórców, prowadzone przez znanego obecnie malarza i witrażystę prof. Wernera Lubosa.

Do najciekawszych kolekcji należą: malarstwo zachodnioeuropejskie, sobiesciana, masonica, (puchary, odznaki, rytualne fartuszki i szarfy), sztuka cechowa XVII-XIX w., pamiątki związane z Bractwem Strzeleckim. Zbiór sobiescianów znalazł osobną ekspozycję prezentującą obrazy, grafiki, medale, uzbrojenie z czasów króla Sobieskiego, związanych z wiktorią wiedeńską, a także samym królem i jego potomkami.

 

 

Działalność tarnogórskiego Muzeum była wielokrotnie nagradzana w konkursie na „Najciekawsze wydarzenie muzealne roku”: w 1990 – za ciekawe formy pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, w 1995 – II nagroda za wystawę „Obraz rodziny w sztuce” (wspólnie z Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach), w 2006 r. – I nagroda za konserwację obrazu „Portret mężczyzny w czarnym stroju z koronkowym kołnierzem”, 2016 – I nagroda za wystawę „W cieniu wielkiej wojny. Życie codzienne w powiecie tarnogórskim w latach 1914-1918″; Muzeum otrzymało również sporo wyróżnień: w 1997 – za wystawę „Rodziny tarnogórskie na przestrzeni wieków”, w 1998 r. – za stałą ekspozycję „Z dziejów Tarnowskich Gór”, w 2010 za wystawę „ Ciebie przyzywam w siedmiu ogniach – historia i obrzędowość Żydów tarnogórskich”, w 2013  za wystawę  „Toalety retro. Dawne sprzęty sanitarno-higieniczne”. Szczególnym wyróżnieniem było otrzymanie Sybilli 2000 za publikację „Historia Tarnowskich Gór”.

 

 

 

 


© 2017–2018 Muzeum w Tarnowskich Górach. Wszelkie prawa zastrzeżone
Organizatorem Muzeum w Tarnowskich Górach jest Gmina Tarnowskie Góry

MUZEUM W TARNOWSKICH GÓRACHURZĄD MIASTA W TARNOWSKICH GÓRACH