Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach

TOM VI (2019)

Spis treści:

Od Wydawcy

Wstęp

Rafał Ludwikowski, Zarys dziejów nekropolii ewangelickich w Tarnowskich Górach

Przemysław Rubacha, Historia prawdziwa trzydziestodwucalowej maszyny parowej uruchomionej w 1788 r. w kopalni „Fryderyk”

Krzysztof Gwóźdź, Zapomniana historia. Przyczynek do dziejów Stowarzyszenia Czeladników Katolickich w Tarnowskich Górach w latach 1861–1922

Sebastian Rosenbaum, „Prawda i prawo są po naszej stronie”. Plebiscyt górnośląski z 20 marca 1921 r. w Tarnowskich Górach i powiecie tarnogórskim w świetle gazet „Tarnowitzer Kreis- und Stadtblatt” i „Tarnowitzer Zeitung”

Sebastian Rosenbaum, Między polityką narodową i socjalną a duszpasterstwem. Subwencje Rzeszy na budowę kościołów w Laryszowie i Stolarzowicach w powiecie bytomsko-tarnogórskim (1927–1929)

Ryszard Bednarczyk, Ze szkoły do lasu. Ruch Obrony Młodzieży Szkolnej w Tarnowskich Górach w latach 1946–1947

Paweł Zaręba, Urlich Pogrel na nowo odkrywany. Wieloaspektowa analiza płyty nagrobnej z kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach

Monika Blondzik, Motywy fundatorskie w zdobieniach kościoła w Boronowie

Arkadiusz Hajda, Rozmaite widzenia w „obrazie” Powrót z balu Józefa Chełmońskiego

Bogusława Brol, Twórczość Alojzego Niedbały widziana przez pryzmat rzeźb zgromadzonych w Muzeum w Tarnowskich Górach

Stanisław Wyciszczak, Tarnogórskie ślady inż. Feliksa Piestraka (1868–1947)

Krystian Krzemiński, Rafał Ludwikowski, Wspomnienie o Januszu Modrzyńskim (1925–2018)

Sprawozdanie z pracy Muzeum w Tarnowskich Górach w 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Muzeum w Tarnowskich Górach w 2018 r.

Indeks osób


TOM V (2017)

Spis treści:

Wstęp

Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Tarnogórskie przywileje Henckel von Donnersmarcków

Przemysław Rubacha, Legalność czterdziestocalowej maszyny parowej systemu Boultona & Watta z kopalni „Fryderyk” w Tarnowskich Górach w świetle angielskiego prawa patentowego

Krzysztof Gwóźdź, Richard Otte burmistrz czasów przełomu (1902–1921)

Dawid Keller, Węzeł kolejowy Tarnowskie Góry w okresie międzywojennym

Zbigniew Hojka, Stanisław Janicki (1884–1942). Działacz chrześcijański na Górnym Śląsku

Armin Lach, Od Eleusis do Tarnowskich Gór. Przyczynek do biografii politycznej Stanisława Janickiego z lat 1908–1918

Rafał Ludwikowski, Tarnogórskie kina w okresie międzywojennym

Marlena Karnówka, Mniejszość niemiecka w Tarnowskich Górach w okresie międzywojennym – wpływ na życie gospodarcze i kulturalne

Grzegorz Bębnik, Początek drugiej wojny światowej w Tarnowskich Górach i okolicach

Mirosław Węcki, Wojenne i powojenne losy Ernsta Obsta – kierownika powiatowego NSDAP w Tarnowskich Górach

Dariusz Węgrzyn, Deportacje do ZSRS w 1945 roku. Przypadek powiatu tarnogórskiego

Sebastian Rosenbaum, Kilka uwag o operacjach Służby Bezpieczeństwa przeciwko tarnogórskiej „Solidarności” w latach 1980–1989

Zbigniew Pawlak, Zachowanie miejscowego dziedzictwa kulturowego w kontekście wpisu tarnogórskich podziemi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Zofia Krzykowska, Budowa nowego Muzeum w Tarnowskich Górach – konieczność i szansa

Marek Wojcik, Bergi i gory. Przyczynek do badań nad górniczymi toponimami ziemi bytomskiej

Krzysztof Gwóźdź, Najstarszy wykaz dokumentujący zgony ludności żydowskiej w Tarnowskich Górach w latach 1813–1847

Przemysław Nadolski, Losy dzwonów kościelnych Tarnowskich Gór w kontekście obydwu wojen światowych

Ryszard Bednarczyk, „Kara śmierci dla herszta bandy”. Tragiczne losy Pawła Wierzbińskiego (1918–1956)

Krystian Krzemiński, Wspomnienie o Helenie Król (1924–2012)

Rafał Ludwikowski, Wspomnienie o Januszu Milewskim (1945–2014)

Sprawozdanie z pracy Muzeum w Tarnowskich Górach w 2013 r.

Sprawozdanie z pracy Muzeum w Tarnowskich Górach w 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Muzeum w Tarnowskich Górach w 2015 r.

Sprawozdanie z pracy Muzeum w Tarnowskich Górach w 2016 r.

Indeks osób


TOM IV (2013)

Spis treści:

Od Wydawcy

Joanna Lusek, Obozy pracy przymusowej dla Żydów na Górnym Śląsku. „Lager Tarnowitz” w relacjach świadków

Joanna Lusek, Praca przymusowa jeńców wojennych w Tarnowskich Górach i powiecie tarnogórskim/bytomsko-tarnogórskim w czasie II wojny światowej

Krzysztof Gwóźdź, Obóz w Lasowicach i wysiedlenia z terenów powiatu tarnogórskiego w 1945 r.

Sebastian Rosenbaum, Obóz pracy przymusowej przy kopalni „Radzionków” 1945–1947

Rafał Ludwikowski, Zniszczenia wojenne w Tarnowskich Górach w 1945 r.

Tomasz Marszałek, Wybrane sylwetki funkcjonariuszy tarnogórskiej Służby Bezpieczeństwa w ostatnich dwóch dekadach Polski Ludowej

Krzysztof Gwóźdź, Najstarsze wykazy dokumentujące urodzenia i śluby żydowskie w Tarnowskich Górach w latach 1813–1847

Adam Frużyński, Historia maszyn parowych w tarnogórskiej kopalni srebra i ołowiu „Fryderyk”

Konrad Bielecki, Koncepcja czasu w malarstwie religijnym na przykładzie obrazu „Chrzest Chrystusa” ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach

Sprawozdanie z pracy Muzeum w Tarnowskich Górach za 2011 r.

Sprawozdanie z pracy Muzeum w Tarnowskich Górach za 2012 r.


TOM III (2011)

Spis treści:

Wstęp

Marek Wojcik, Kamienice przy ulicy Krakowskiej w Tarnowskich Górach

Zofia Krzykowska, Szkoła Powszechna („Parkowa”) w Tarnowskich Górach. Przykład architektury modernistycznej

Henryk Ciosiński, Unikatowa szabla husarska

Maciej Ropelewski, Kilka uwag o polskiej szabli wzoru 1917 i jej nieregulaminowych odmianach

Jarosław Neja, Od MKK do Podregionu. Międzyzakładowa struktura NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach (wrzesień 1980–czerwiec 1981)

Sebastian Rosenbaum, PZPR wobec „Solidarności” w Tarnowskich Górach (1980–1981)

Krzysztof Gwóźdź, O wolności sumienia i wyznania. Sytuacja tarnogórskiego Kościoła katolickiego przed powstaniem NSZZ „Solidarność” oraz w okresie legalnej działalności związku w latach 1980–1981

Andrzej Sznajder, Ks. Franciszek Blachnicki – tarnogórzanin, który przepowiedział upadek komunizmu

Przemysław Rubacha, Władysław Szulgit (1881–1939) – drogerzysta, polityk i tarnogórski działacz społeczny

Rafał Ludwikowski, Wspomnienie o powstańcu śląskim – Józefie Cebuli (1896–1941)

Maciej Ropelewski, Władysław Trzecieski (1899–1965)

Stanisław Wyciszczak, Alfons Kopia (1902–1962) sztygar, badacz tarnogórskich podziemi

Florian Śmieja, Konwikt

Sprawozdanie z pracy Muzeum w Tarnowskich Górach za 2009 r.

Sprawozdanie z pracy Muzeum w Tarnowskich Górach za 2010 r.


TOM II (2008)

Spis treści:

Aleksandra Hola, Sztuka konserwacji – konserwacja sztuki Tajemnice kolekcji obrazów ks. Michała Lewka. Ciąg dalszy relacji z wyników badan konserwatorskich Portret mężczyzny we wnętrzu – jeden z czterech portretów, swoja stylistyka przynależnych do wieku XVI

Maciej Ropelewski, Jeszcze o szabli podpułkownika Aleksandra Zawadzkiego

Krzysztof Gwóźdź, Tarnogórskie ślady Carla Wernickego

Józef Opara, Karl (Carl) Wernicke (1848–1905) – praca zawodowa i osiągnięcia naukowe

Przemysław Rubacha, Paweł Mierzwa (1896–1977) starosta tarnogórski 

Krystian Krzemiński, In memoriam. Bolesław Lubosz (1928–2001)

Dariusz Walerjański, Dzieje Żydów w wolnym mieście górniczym Tarnowskie Góry

Anna Wilk, Dariusz Walerjański, Zapisane w kamieniu. Najstarsze epitafia nagrobne z cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach

Zuzanna Kubaty, Deportacje z powiatu tarnogórskiego do ZSRR w 1945 roku

Anna Grabińska-Szczęśniak, Analiza materiałów z etnologicznych badan terenowych w powiecie tarnogórskim na przykładzie Wigilii

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Tarnowskich Górach w 2006 roku

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Tarnowskich Górach w 2007 roku


TOM I (2006)

Wstęp

Aleksandra Hola, Portret mężczyzny w czarnym stroju z kolekcji Muzeum w Tarnowskich Górach jako dzieło szczególnie cenne

Sprawozdanie z działalności Muzeum w 2005 roku


 

Muzeum online

Wystawy czasowe

TEO-PASJE. TEODOR SEGIET – (nie tylko) FOTOGRAFIA

Wystawa czynna od 8 września do 30 listopada 2021 roku