Skrywane historie. 60 lat Muzeum w Tarnowskich Górach

Wystawa czynna od 7.09.2018 do 30.12.2018

6 września 1958 roku, 60 lat temu, otwarto pierwszą stałą ekspozycję w Kamienicy Sedlaczka. Zainaugurowało to istnienie Muzeum w Tarnowskich Górach, które w ciągu kolejnych dekad trwale wpisało się w tradycję miasta i regionu.

Muzeum w Tarnowskich Górach w nawiązaniu do tej okrągłej rocznicy przygotowało jubileuszową wystawę. Zaprezentowano na niej rozmaite obiekty, pochodzące ze zbiorów wszystkich działów tarnogórskiego muzeum: historii, sztuki oraz etnografii. Większość z wybranych eksponatów nie była dotąd prezentowana, a część niedawno wróciła z pracowni konserwatorskich. To dobra okazja do zapoznania się z tym, jak zróżnicowane zbiory gromadzi Muzeum w Tarnowskich Górach, jakie skarby na co dzień znajdują się w muzealnych magazynach oraz jakie historie kryją za sobą poszczególne eksponaty.

Na wystawie znajdziemy między innymi XVII-wieczny szyszak augsburski, chromolitografię z widokiem Kamieńca i gazetę weselną z Lasowic z lat 40. XX wieku. Ten pierwszy to przerobiony kapalin (rodzaj hełmu), używany przez husarzy jako ochrona głowy zapewniająca równocześnie szerokie pole widzenia. Kolejny obiekt, czyli panorama pobliskiego Kamieńca, pochodząca z tzw. kolekcji Alexandra Dunckera, ukazuje tamtejszy kościół i pałac – jeszcze przed ostatnią przebudową, której dokonano na początku XX stulecia. Gazeta weselna z kolei to pełna humoru pamiątka, przygotowana z okazji ślubu siostry ks. Ignacego Siwca w 1948 roku.

60 wybranych obiektów, w tym te wymienione wyżej i zaprezentowane na plakacie, znajdzie się w katalogu wystawy, który ukaże się pod koniec września.

Muzeum online

Wystawy czasowe

TEO-PASJE. TEODOR SEGIET – (nie tylko) FOTOGRAFIA

Wystawa czynna od 8 września do 30 listopada 2021 roku