menu - kliknij by rozwinąć


Spotkanie z dr. Arkadiuszem Kuzio-Podruckim i dr. Dariuszem Woźnickim

27 października 2017 r.  odbyło się spotkanie z dr. Arkadiuszem Kuzio-Podruckim oraz dr. Dariuszem Woźnickim autorami książki „Sławni na tarnogórskiej ziemi”. Postaci, które są wymienione w publikacji, to, jak wyraźnie zaznaczyli autorzy, ich subiektywny wybór . Przyjęli oni zasadę, że skupiają się tylko na osobach arystokratycznych (odrzucając te poniżej tytułu książęcego) oraz wybitnych naukowcach i politykach. Dr Kuzio-Podrucki i dr Woźnicki założyli również, że ichniejsze opracowanie ma mieć charakter popularno-naukowy, chcąc tym samym trafić do szerokiego grona odbiorców, a konkretnie mieszkańców Tarnowskich Gór.

W 2003 roku ukazało się pierwsze wydanie książki „Sławni na tarnogórskiej ziemi”. Autorzy przypomnieli, że ówczesnym wydawcą był dr n. med. Sławomir Letkiewicz. Po ponad dziesięciu latach, ulegli namowom Alicji Kosiby-Lesiak, by publikację wznowić, poszerzając o kolejne wybitne postaci. Podziękowali jej za tę inspirację, bo książka nie tylko jest przez nie wzbogacona (m. in. dodano biogram Aleksandra Humbolta – przyrodnika, geografa, podróżnika), ale również doczekała się ciekawego opracowania graficznego, do którego przyczynił się Marek Wojcik. Dr Kuzio-Podrucki i dr Woźnicki zaznaczyli, że zdają sobie sprawę, że nie wyczerpali tematu, poza tym warto byłoby wydać książkę o sławnych z naszego miasta, bo mamy sporą liczbę wybitnych tarnogórzan.

Drugie wydanie „Sławnych na tarnogórskiej ziemi” ukazało się w bieżącym roku w nakładzie 1000 szt. Podobnie, jak w pierwszym wydaniu, znajdziemy w nim biogramy osób związanych z historią Tarnowskich Gór, takich jak: Jan III Sobieski, August II Mocny, Aleksander I Romanow, Johann Wolfgang Goethe, Ignacy Krasicki, Józef Wybicki, Julian Ursyn Niemcewicz.

Pierwszą postacią, od której zaczyna się plejada „sławnych na tarnogórskiej ziemi” jest Karol de Lorraine, książę Lotaryngii i Baru, kandydat do polskiego tronu, austriacki feldmarszałek, natomiast ostatnią Ernst Johann Prinz Biron von Curland, książę kurlandzki, tytularny pan na Sycowie, naukowiec w Instytucie Maxa Plancka w Monachium, który gościł w Tarnowskich Górach w 2010 r. Historia opisana w publikacji obejmuje ponad trzystuletni okres.

Wydawcą „Sławnych na tarnogórskiej ziemi” jest Fundacja Popularyzacji Dziedzictwa „Kruszce Śląskie”. Podczas spotkania autorskiego można było nie tylko nabyć publikację, ale również otrzymać cenne autografy.

Piątkowe spotkanie niosło ze sobą refleksję, którą zawarł w przedmowie pierwszego wydania prof. Stanisław Nicieja „jest jakiś magnes w Tarnowskich Górach, który ściąga tu wybitne postacie”.

 

 

 


Tajemnice barokowego sklepienia

  Kamienica Sedlaczka, w której mieści się Muzeum w Tarnowskich Górach, to budynek powszechnie znany, ale wciąż kryjący wiele tajemnic. Ostatnio pojawiła się szansa na odkrycie przynajmniej jednej z nich.

Tarnogórskie spacery 2018

W lipcu, sierpniu i wrześniu wszystkich zainteresowanych historią Tarnowskich Gór zapraszamy na spacery po mieście. Podobnie jak w latach ubiegłych Marek Panuś przybliży uczestnikom wybrane zagadnienia z dziejów miasta i zaprezentuje liczne, często nieznane, zabytkowe miejsca.

Lipiec w Muzeum

Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez Muzeum w Tarnowskich Górach w lipcu 2018 roku.


© 2017–2018 Muzeum w Tarnowskich Górach. Wszelkie prawa zastrzeżone
Organizatorem Muzeum w Tarnowskich Górach jest Gmina Tarnowskie Góry

MUZEUM W TARNOWSKICH GÓRACHURZĄD MIASTA W TARNOWSKICH GÓRACH