menu - kliknij by rozwinąć


Spotkanie z prof. Adamem Walanusem, 31 marca 2017 r.

„Wieczór pod renesansowym stropem” z profesorem Adamem Walanusem

W piątek, 31 marca 2017 roku, reprezentacyjna sala muzeum wypełniła się do ostatniego miejsca podczas „Wieczoru pod renesansowym stropem” z prof. dr. hab. inż. Adamem Walanusem – tarnogórzaninem, pracownikiem naukowym Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przybyłych na spotkanie powitała dyrektor muzeum Zofia Krzykowska. Wśród nich byli m.in. żona i krewni Pana Profesora oraz jego szkolne koleżanki i koledzy, jak również burmistrz Arkadiusz Czech, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Marek Kandzia, stali bywalcy i mieszkańcy. Spotkanie prowadził Krystian Krzemiński.

Pan Profesor mieszka z rodziną w Krakowie, jednak lata szkolne spędził w Tarnowskich Górach. Uczył się w Szkole Podstawowej nr 2, maturę zdał w 1971 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. Ciepło i serdecznie wspominał swoich nauczycieli, wychowawców i zawiązane w tym okresie przyjaźnie z rówieśnikami. Szczególnie upodobał sobie przedmioty ścisłe, dlatego rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po pięciu latach z wyróżnieniem ukończył te studnia. Przed publicznością starał się „przetłumaczyć” tytuł swojej tajemniczo brzmiącej pracy magisterskiej: „Rozkład prawdopodobieństwa ilorazu zliczeń mionów w liczniku proporcjonalnym”.

Przez 12 lat pracował na stanowisku asystenta i adiunkta w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej. W 1983 roku obronił doktorat w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, zaś w 2002 roku – habilitację na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. W 2014 roku uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk o Ziemi.

Dalsze lata pracy naukowej i dydaktycznej miały miejsce m.in. w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie. W latach 2003 – 2006 był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaś z Wydziałem Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH związany jest od 2007 roku. Specjalnością naukową Pana Profesora jest analiza danych i metody statystyczne w naukach przyrodniczych.

Od wielu lat szczególną sferą zainteresowań Pana Profesora pozostaje fotografia, na której utrwala m.in. życie rodzinne, podróże, niezwykłe zjawiska przyrodnicze, odwiedzane miasta, znane i przypadkowo spotkane osoby, migawki z dawnego i obecnego miasta rodzinnego, również z jego zakątkami, podwórkami i bawiącymi się dziećmi. Po spotkaniu z Panem Profesorem można było zobaczyć na przygotowanej wystawie jego ciekawe, piękne i artystyczne zdjęcia.

Krystian Krzemiński

 

 


Kolej na Muzea

Kolej na Muzea – to wspólny projekt Kolei Śląskich i 28 muzeów w województwie śląskim, w tym również Muzeum w Tarnowskich Górach. Pasażerom Kolei Śląskich oferujemy atrakcyjne zniżki na wstęp do Muzeum. Warunkiem jest posiadanie ważnego biletu kolejowego ze stacją Tarnowskie Góry na trasie przejazdu. Oferta obowiązuje do 30 września 2018 roku.

Edward Lutczyn: stare i …nowe

Od 9 czerwca do 12 sierpnia w Muzeum w Tarnowskich Górach będzie można zapoznać się ze „starą i …nową” twórczością Edwarda Lutczyna – znanego karykaturzysty, ilustratora i plakacisty.

Czerwiec w Muzeum

Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez Muzeum w Tarnowskich Górach w czerwcu 2018 roku.


© 2017–2018 Muzeum w Tarnowskich Górach. Wszelkie prawa zastrzeżone
Organizatorem Muzeum w Tarnowskich Górach jest Gmina Tarnowskie Góry

MUZEUM W TARNOWSKICH GÓRACHURZĄD MIASTA W TARNOWSKICH GÓRACH