Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku

Wystawa czynna od 29.01.2022 do 6.02.2022


Wystawa składa się z 20 paneli, które w przystępnej formie przybliżają realia roku 1945 na Górnym Śląsku. Na poszczególnych planszach zaprezentowano zagadnienia związane m.in. z okupacją niemiecką, zakończeniem działań wojennych oraz wkroczeniem Armii Sowieckiej na Górny Śląsk, deportacjami mieszkańców tego regionu do ZSRS, tworzeniem się polskiej administracji, polityką narodowościową (weryfikacja i rehabilitacja), wysiedleniem ludności niemieckiej, funkcjonowaniem systemu obozowego i odbudową życia społeczno-gospodarczego. Powyższe tematy zostały zilustrowane fotografiami, dokumentami, afiszami i wycinkami prasowymi. Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej i Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach.


Plakat wystawy


Scenariusz wystawy: Tomasz Gonet
Współpraca: Monika Bortlik-Dźwierzyńska
Konsultant merytoryczny: dr hab. Adam Dziurok
Projekt graficzny: Barbara Lepacka

Współorganizatorzy: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Muzeum online

Wystawy czasowe

Ubierało nas Tarmilo

Wystawa czynna od 14 maja do 27 listopada 2022 roku

Od milicji do policji. Geneza i rozwój polskich formacji porządkowych na Górnym Śląsku 1918–1939

Wystawa czynna od 26 czerwca 2022 roku (Rynek w Tarnowskich Górach)