„Niebezpieczeństwo moralne…”. Kina tarnogórskie w okresie międzywojennym

Wystawa czynna od 13.05.2020 do 31.10.2020


Wystawa czasowa „Niebezpieczeństwo moralne…”. Kina tarnogórskie w okresie międzywojennym ukazuje jeden z najpopularniejszych rodzajów rozrywki w Srebrnym Mieście, jakim były ówczesne teatry świetlne oraz umieszcza je w społecznym kontekście niedużego, górnośląskiego miasta z lat 20. i 30. XX w. Ekspozycja prezentowana jest w trzech salach. Pierwsza z nich poświęcona jest przede wszystkim dwóm tarnogórskim kinom – Apollu i Nowościom – historii ich działalności oraz kontrowersjom obyczajowym i politycznym, które wzbudzały. W tej części wystawy znajdują się fotografie, bilety, afisze oraz inne pamiątki związane nie tylko z kinami w Tarnowskich Górach, ale także tego rodzaju przedsiębiorstwami w innych miastach ówczesnego województwa śląskiego. W kolejnej sali prezentowana jest sztuka filmowa z okresu międzywojennego. Znaleźć można w niej informacje o popularnych w tamtym czasie filmach, również tych wyświetlanych w Tarnowskich Górach, a także o aktorach, którzy pochodzili z Górnego Śląska lub byli z nim związani. W tej części ekspozycji znajdują się głównie plakaty filmowe, fotosy i fotografie aktorów. Ostatnia sala jest przede wszystkim rekonstrukcją sali kinowej m.in. z kinematografem, krzesłami kinowymi, pianinem oraz ekranem, na którym prezentowany jest w formie cyfrowej nakręcony na zlecenie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w 1919 r. film Śląsk w obrazach. Oprócz tego znajdują się w niej także informacje o ówczesnej technice filmowej i muzyce towarzyszącej projekcjom.

Prezentowane na wystawie obiekty pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Filmoteki Śląskiej, kina Patria w Rudzie Śląskiej, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum w Chorzowie, Muzeum Miejskiego w Tychach, Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Muzeum w Tarnowskich Górach, a także z prywatnych kolekcji.

Rafał Ludwikowski


Katalog wystawy:

Dostępna również wersja papierowa (w cenie 15 zł)


Oprowadzanie kuratorskie online:


Wykłady:

 


Organizator: Muzeum w Tarnowskich Górach

Patronat medialny: Tygodnik Gwarek, Radio Piekary, TG Stacja, TVP3 Katowice

Partnerzy: Tarnogórskie Centrum Kultury, CHU Hala, Kino Patria w Rudzie Śląskiej, Spoiler Master, Restauracja-Winiarnia Sedlaczek

Muzeum online

Wystawy czasowe

TEO-PASJE. TEODOR SEGIET – (nie tylko) FOTOGRAFIA

Wystawa czynna od 8 września do 30 listopada 2021 roku