Talerz pamiątkowy z widokiem na Wzgórze Redena

Wystawa czynna od 5 lutego do 31 marca 2019 roku

Porcelana, złocenia, rysunek i podpis („Ansicht der sechzig zölligen Maschine auf / dem Stollenreviere der Friedrichsgrube bei / Tarnowitz.”) wykonany ręcznie, sygn. KPM (Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin), około 1835 roku
Ze zbiorów Ireny i Romana Gatysów

Wzgórze Redena, nazwane tak od nazwiska pruskiego ministra Friedricha Wilhelma von Redena, to jedno z najważniejszych miejsc związanych z systemem gospodarowania wodą w wyrobiskach tarnogórskiej kopalni Fryderyk.
Wśród zabudowań na wzgórzu, przedstawionych na wizerunku od północnego wschodu, wyróżnia się usytuowany prawie pośrodku, w oddali, budynek z dymiącym kominem. To maszynownia 60-calowej maszyny parowej. Urządzenie konstrukcji Watta-Boultona stało w latach 1802–1806 na szybie Reden (okolice obecnej ul. Skośnej, na południe od skrzyżowania z Obwodnicą), a później, do 1834 roku, na szybie maszynowym na Wzgórzu Redena (teren na północ od ul. Opolskiej, po lewej od skrzyżowania z ul. Towarową).
Przeniesienie maszyny na Wzgórze Redena w 1806 roku zrewolucjonizowało na blisko trzy dekady odwadnianie tarnogórskich podziemi. Jej zadaniem było pompowanie wody spływającej z wyrobisk kopalni Fryderyk Podkopem Redena (głębokość ok. 48 metrów) na poziom dawnej sztolni Boże Wspomóż (głębokość ok. 42 metrów), której wylot znajduje się w Strzybnicy, północno-zachodniej dzielnicy Tarnowskich Gór. Do 1834 roku, czyli do momentu oddania do użytku Głębokiej Sztolni Fryderyk, ciągnącej się na południe od miasta, Wzgórze Redena było węzłowym miejscem systemu odwadniania tutejszych wyrobisk górniczych.
Na wizerunku widoczne są także wieża prochowa oraz budynki cechowni, kruszarki, kuźni, magazynu oraz jeszcze jednej maszyny parowej: 32-calowej, przeniesionej tam w 1801 roku z szybu Abraham, gdzie zainstalowano ją w 1788 roku jako pierwszą w tarnogórskim górnictwie.

Co ma wspólnego Wzgórze Redena i porcelana? Spotkanie z Ireną i Romanem Gatysami (5.02.2019)

Muzeum online

Wystawy czasowe

TEO-PASJE. TEODOR SEGIET – (nie tylko) FOTOGRAFIA

Wystawa czynna od 8 września do 30 listopada 2021 roku