Zbrodnia Katyńska

Wystawa czynna od 22.04.2022 do 28.04.2022 (z wyjątkiem 24.04.2022)


Ekspozycję tworzy 15 plansz wielkoformatowych, które przedstawiają historię masowego mordu na polskiej inteligencji. Na rozkaz sowieckiego politbiura wiosną 1940 r. rozstrzelano ponad 20 tys. jeńców wojennych osadzonych w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz tysiące osób cywilnych przetrzymywanych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRS ziem polskich. Ekspozycja przybliża genezę polityczną zbrodni, jej przebieg oraz zespół działań propagandowych nazwanych później kłamstwem katyńskim. Uwaga zwiedzających koncentruje się na historycznych fotografiach oraz opracowaniach graficznych ilustrujących tragedię w lesie pod Smoleńskiem. Ekspozycja została przygotowana przez centralę IPN oraz Oddział IPN w Katowicach.


Plakat wystawy


Organizatorzy:
Muzeum w Tarnowskich Górach
Organizatorem Muzeum w Tarnowskich Górach jest Gmina Tarnowskie Góry
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Muzeum online

Wystawy czasowe

Ubierało nas Tarmilo

Wystawa czynna od 14 maja do 27 listopada 2022 roku

Od milicji do policji. Geneza i rozwój polskich formacji porządkowych na Górnym Śląsku 1918–1939

Wystawa czynna od 26 czerwca 2022 roku (Rynek w Tarnowskich Górach)