Edukacja

Działalność edukacyjna to jedno z głównych zadań realizowanych przez Muzeum w Tarnowskich Górach. Podstawą tej działalności są zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych i przedszkolnych. Dbamy o to, by młodzi odbiorcy kultury poznali i rozumieli znaczenie dziedzictwa przeszłości. Zapraszamy do korzystania z poniższej oferty i do współpracy w ramach projektów indywidualnych.

Regulamin zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych w Muzeum w Tarnowskich Górach

Formularz rezerwacji zajęć edukacyjnych


Lekcje plenerowe

Czas trwania: 60-90 minut

Liczba uczestników: 10-30 (+ opiekunowie)

Opłata: 5 złotych od uczestnika (opiekunowie bezpłatnie)
Zajęcia odbywają się w formie spaceru po mieście. Rozpoczynają się przed siedzibą Muzeum w Tarnowskich Górach. Realizacja zajęć uzależniona jest od warunków pogodowych.

Rezerwacje: formularz wysyłany na: edukacja@muzeumtg.pl

Tarnowskie Góry dla początkujących
Spacer obejmujący rynek i najbliższe okolice. To propozycja dla tych, którzy nie znają dobrze historycznego centrum miasta. Podczas wędrówki można poznać takie budynki i miejsca jak ratusz, zabytkowe kościoły, wybrane kamienice czy Dzwonnicę Gwarków.

Śladami sławnych gości i mieszkańców
Tarnowskie Góry przez wieki odwiedziło wiele znanych osób, w tym koronowane głowy oraz ludzie nauki i kultury. Nie mniej ciekawe postaci były związane z miastem jako jego mieszkańcy. Trasa spaceru prowadzi przez miejsca, w których można ich było kiedyś spotkać.

Wielokulturowe miasto
Tarnowskie Góry w swojej bogatej przeszłości były zamieszkiwane przez osoby różnych narodowości, języków i wyznań. Na trasie spaceru znajdują się najważniejsze pamiątki w przestrzeni miasta po społecznościach ewangelickiej i żydowskiej, czyli Kościół Zbawiciela i cmentarz żydowski.

Lekcja historii architektury
Wędrówka po mieście śladami najciekawszych budynków, reprezentujących różne style architektoniczne, ale też świadczących o kolejnych epokach w dziejach Tarnowskich Gór. To dobra okazja do przypomnienia podstaw historii sztuki i historii miasta.


Przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej

Czas trwania: 30-45 minut

Liczba uczestników: 10-30 (+ opiekunowie)

Opłata: 5 złotych od uczestnika (opiekunowie bezpłatnie)
Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach. Istnieje możliwość przeprowadzenia zmodyfikowanych zajęć w formie online (MS Teams).

Rezerwacje: formularz wysyłany na: edukacja@muzeumtg.pl

Pierwsza wizyta w muzeum
Przygodę z muzeami i poznawaniem przeszłości warto rozpocząć od najmłodszych lat. Podczas zajęć uczestnicy poznają kluczowe pojęcia, zasady obowiązujące w muzeach, a także podstawową ofertę tych instytucji kultury. Dodatkowo mają możliwość przejścia przez wystawy oraz wykonania pracy plastycznej, której tematem jest wymarzone muzeum.

Jak głosi legenda…
Bohaterem jednej z najważniejszych tarnogórskich legend jest chłop Rybka. Opowieść wyjaśnia przyczynę założenia miasta, a także pokazuje jakie konsekwencje może mieć przypadkowe zdarzenie. Podczas zajęć uczestnicy tworzą komiksową wersję poznanej legendy.

Barbara święta o górnikach pamięta
Święta Barbara słusznie kojarzy się jako patronka górników. Spotkanie rozpoczyna się przypomnieniem legendy o tej świętej oraz opowieścią o tarnogórskich początkach jej kultu na Górnym Śląsku. Wśród zadań przewidzianych dla uczestników jest m.in. rozpoznawanie świętej na przykładach dzieł sztuki.

Pozdrowienia z Tarnowskich Gór
Liczne karty pocztowe z Tarnowskich Gór z przełomu XIX i XX wieku to pretekst do omówienia uwiecznionych na nich bardziej lub mniej znanych miejsc. W drugiej części zajęć uczestnicy wykonują własne pocztówki metodą kolażu, wykorzystując reprodukcje fotografii, kolorowe papiery, taśmy itp.


Klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Czas trwania: 45-60 minut

Liczba uczestników: 10-30 (+ opiekunowie)

Opłata: 5 złotych od uczestnika (opiekunowie bezpłatnie)
Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach. Istnieje możliwość przeprowadzenia zmodyfikowanych zajęć w formie online (MS Teams).

Rezerwacje: formularz wysyłany na: edukacja@muzeumtg.pl

Jak powstały Tarnowskie Góry?
Tematem zajęć są wybrane zagadnienia z XVI-wiecznej historii Tarnowskich Gór. Uczestnicy zapoznają się z okolicznościami powstania miasta, a najważniejsze daty, postaci, dokumenty i wydarzenia związane z początkami Tarnowskich Gór utrwalają poprzez odegranie kilku scenek.

Herb, flaga i hejnał Tarnowskich Gór
Powinni je znać wszyscy mieszkańcy – herb, flaga i hejnał to jedne z symboli miasta. Na przykładzie herbu Tarnowskich Gór uczestnicy poznają podstawy heraldyki, czyli nauki o herbach. Wykonują również projekt lokalnej pamiątki, inspirowanej barwami miasta i wybranymi atrakcjami turystycznymi.

Co robił król w górniczym mieście?
Na przestrzeni wieków Tarnowskie Góry odwiedziło wiele sławnych postaci. Uczestnicy zajęć poznają najciekawsze fakty i legendy związane z pobytem w mieście m.in. Jana III Sobieskiego, czemu towarzyszy zwiedzanie poświęconej mu wystawy stałej.

Obrazy, które wiele mówią
Jedną z najcenniejszych kolekcji Muzeum w Tarnowskich Górach jest zbiór malarstwa zachodnioeuropejskiego. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z dziełami sztuki oraz pracą muzealników. Jednym z zadań jest wykonanie mema na podstawie wybranego obrazu.


Szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 60-90 minut

Liczba uczestników: 10-30 (+ opiekunowie)

Opłata: 5 złotych od uczestnika (opiekunowie bezpłatnie)
Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach. Istnieje możliwość przeprowadzenia zmodyfikowanych zajęć w formie online (MS Teams).

Rezerwacje: formularz wysyłany na: edukacja@muzeumtg.pl

Pięć wieków historii
Od powstania Tarnowskich Gór minęło prawie 500 lat. W tym czasie naprawdę wiele się tutaj działo. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z przeszłością miasta oraz sposoby opowiadania o nich. W ramach podsumowania tworzą kalendarium w formie infografiki.

Tarnowskie Góry wczoraj i dziś
Co się zmieniło w przestrzeni miasta, a co pozostaje od wieków takie samo? Uczestnicy na podstawie archiwalnych zdjęć i pocztówek, ale również dawnych opisów miasta poznają dawne Tarnowskie Góry i porównują je z obecnym wyglądem miasta.

Nasze światowe dziedzictwo
Wszyscy wiemy, że Tarnowskie Góry znajdują się na Liście UNESCO, ale co to właściwie znaczy? Zajęcia porządkują wiedzę na temat dziejów rozwoju przemysłowego Tarnowskich Gór i wpisu tarnogórskich zabytków dawnego górnictwa i hydrotechniki na Listę światowego dziedzictwa.

Muzeum niejedno ma imię
Muzea mają długą tradycję, są ważnym zjawiskiem kultury pamięci i wciąż zyskują na popularności. Zajęcia poświęcone są historii i współczesnym trendom w muzealnictwie na przykładzie Muzeum w Tarnowskich Górach.


Masz inny pomysł? Zaproponowane tematy zajęć możemy modyfikować w celu ich dostosowania do szczególnych potrzeb i zainteresowań odbiorców.

Muzeum online

Wystawy czasowe

TEO-PASJE. TEODOR SEGIET – (nie tylko) FOTOGRAFIA

Wystawa czynna od 8 września do 30 listopada 2021 roku