Konferencja młodzieżowa

Plakat konferencji


Zapraszamy uczniów starszych klas (IV-VIII) szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konferencji młodzieżowej “Henckel von Donnersmarckowie – 400 lat na Górnym Śląsku”.

Aby zgłosić chęć udziału w konferencji należy do końca listopada 2022 roku dostarczyć lub przesłać zgłoszenie z propozycją tematu (aby pobrać plik, po jego otwarciu w przeglądarce należy kliknąć „Plik” w panelu górnym, a następnie opcję „Pobierz” i wybrać rodzaj pliku). Najpóźniej w grudniu 2022 roku tematy będą konsultowane i akceptowane przez Muzeum w Tarnowskich Górach. Po zaakceptowaniu tematu, do końca lutego 2023 roku należy przygotować oraz dostarczyć lub przesłać prezentację multimedialną, która będzie towarzyszyła planowanemu referatowi. Prezentacja powinna być zapisana w formacie ppt/pptx (Power Point) lub pdf. Przy tworzeniu prezentacji należy pamiętać, że przewidziany czas na wygłoszenie referatu nie powinien przekroczyć 15 minut. Decyzja o zakwalifikowaniu do wygłoszenia referatu zostanie ogłoszona do końca marca 2023 roku, natomiast konferencja odbędzie się w kwietniu lub maju 2023 roku.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie oraz zestaw upominków. Drobne upominki przewidziano również dla autorów prezentacji, którzy nie zostaną zakwalifikowani do wygłoszenia referatu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych terminów, zasad oraz odwołania konferencji. Ewentualne zmiany będą publikowane na tej stronie internetowej.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu mailowego (edukacja@muzeumtg.pl) lub telefonicznego (32 285 26 07, wew. 23).

Muzeum online

Wystawy czasowe

Co nowego w Muzeum?

Wystawa czynna od 18 lutego do 28 maja 2023 roku