Szkoły podstawowe

Podstawowe informacje


Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach. Istnieje możliwość przeprowadzenia zmodyfikowanych zajęć w formie online (MS Teams). Wybrane zajęcia odbywają się w formie plenerowej poza siedzibą Muzeum w Tarnowskich Górach, na terenie Gminy Tarnowskie Góry

Czas trwania: ok. 45-60 minut, w przypadku lekcji plenerowych czas trwania jest zwykle dłuższy oraz uzależniony od tematu, warunków pogodowych i kondycji uczestników

Liczba uczestników: 10-30 (+ opiekunowie)

Opłata: 8 złotych od uczestnika (opiekunowie bezpłatnie)

Rezerwacje: formularz wysyłany na: edukacja@muzeumtg.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (edukacja@muzeumtg.pl) lub telefoniczny (32 285 26 07, wew. 23)

Przed rezerwacją prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych w Muzeum w Tarnowskich Górach


Lekcje stacjonarne (lub online) – klasy I-III


Pierwsza wizyta w muzeum
Przygodę z muzeami i poznawaniem przeszłości warto rozpocząć od najmłodszych lat. Podczas zajęć uczestnicy poznają kluczowe pojęcia, zasady obowiązujące w muzeach, a także podstawową ofertę tych instytucji kultury. Dodatkowo mają możliwość zobaczenia wystaw oraz wykonują pracę plastyczną, której tematem jest wymarzone muzeum.


Jak głosi legenda…
Bohaterem jednej z najważniejszych tarnogórskich legend jest chłop Rybka. Opowieść wyjaśnia przyczynę założenia miasta, a także pokazuje jakie konsekwencje może mieć przypadkowe zdarzenie. Podczas zajęć uczestnicy tworzą komiksową wersję poznanej legendy.


Barbara święta o górnikach pamięta
Święta Barbara słusznie kojarzy się jako patronka górników. Spotkanie rozpoczyna się przypomnieniem legendy o tej świętej oraz opowieścią o tarnogórskich początkach jej kultu na Górnym Śląsku. Wśród zadań przewidzianych dla uczestników jest m.in. rozpoznawanie świętej na przykładach dzieł sztuki i wykonanie papierowego czako górniczego.


Pozdrowienia z Tarnowskich Gór
Liczne karty pocztowe z Tarnowskich Gór z przełomu XIX i XX wieku to pretekst do omówienia uwiecznionych na nich bardziej lub mniej znanych obiektów i miejsc. W drugiej części zajęć uczestnicy wykonują własne pocztówki metodą kolażu, wykorzystując reprodukcje fotografii, kolorowe papiery, naklejki itp.


Był sobie pałac
Z historią Tarnowskich Gór nierozerwalnie związane są dzieje Świerklańca i tamtejszego pałacu. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe informacje związane z budowlą “Małego Wersalu” i rodziną Henckel von Donnersmarck. Zainspirowani opowieścią, fotografiami i eksponatami tworzą swoje wyobrażenia pałacowej komnaty.


Lekcje stacjonarne (lub online) – klasy IV-VIII


Jak powstały Tarnowskie Góry?
Tematem zajęć są wybrane zagadnienia z XVI-wiecznej historii Tarnowskich Gór. Uczestnicy zapoznają się z okolicznościami powstania miasta, a najważniejsze daty, postaci, dokumenty i wydarzenia związane z początkami Tarnowskich Gór utrwalają poprzez odegranie kilku scenek.


Z czego składa się herb Tarnowskich Gór?
Powinni je znać wszyscy mieszkańcy – herb, flaga i hejnał to jedne z symboli miasta. Na przykładzie herbu Tarnowskich Gór uczestnicy poznają podstawy heraldyki, czyli nauki o herbach. Wykonują również projekt lokalnej pamiątki, inspirowanej barwami miasta i wybranymi atrakcjami turystycznymi.


Co robił król w górniczym mieście?
Na przestrzeni wieków Tarnowskie Góry odwiedziło wiele sławnych postaci. Uczestnicy zajęć poznają najciekawsze fakty i legendy związane z pobytem w mieście m.in. Jana III Sobieskiego, czemu towarzyszy zwiedzanie poświęconej mu wystawy stałej.


Jak działa maszyna parowa?
Rewolucja przemysłowa zmieniła świat, a Tarnowskie Góry mają w tej historii swój niewielki udział. Uczestnicy poznają kluczowe zagadnienia związane z rozwojem górnictwa, hutnictwa oraz kolei w Tarnowskich Górach i utrwalają je tworząc barwne mapy myśli.


Co to za obrazy?
Jedną z najcenniejszych kolekcji Muzeum w Tarnowskich Górach jest zbiór malarstwa zachodnioeuropejskiego. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z dziełami sztuki oraz pracą muzealników. Pracując z reprodukcjami przy oryginalnych dziełach porządkują najważniejsze informacje.


Lekcje plenerowe


Tarnowskie Góry dla początkujących (ok. 60-90 minut)
Spacer obejmujący rynek i najbliższe okolice. To propozycja dla tych, którzy nie znają dobrze historycznego centrum miasta. Podczas wędrówki można poznać takie budynki i miejsca jak ratusz, zabytkowe kościoły, wybrane kamienice czy Dzwonnicę Gwarków.


Śladami sławnych gości i mieszkańców (ok. 90-120 minut)
Tarnowskie Góry przez wieki odwiedziło wiele znanych osób, w tym koronowane głowy oraz ludzie nauki i kultury. Nie mniej ciekawe postaci były związane z miastem jako jego mieszkańcy. Trasa spaceru prowadzi przez miejsca, w których można ich było kiedyś spotkać.


Wielokulturowe miasto (ok. 120-150 minut)
Tarnowskie Góry w swojej bogatej przeszłości były zamieszkiwane przez osoby różnych narodowości, języków i wyznań. Na trasie spaceru znajdują się najważniejsze pamiątki w przestrzeni miasta po społecznościach ewangelickiej i żydowskiej, czyli Kościół Zbawiciela i cmentarz żydowski.


Lekcja historii architektury (ok. 120-150 minut)
Spacer po mieście śladami najciekawszych budynków, reprezentujących różne style architektoniczne, ale też świadczących o kolejnych epokach w dziejach Tarnowskich Gór. To dobra okazja do przypomnienia podstaw historii sztuki i historii miasta.


Górniczym szlakiem (czas trwania ustalany indywidualnie)
Wymagająca wędrówka z centrum Tarnowskich Gór do Hałdy Popłuczkowej, z przystankiem m.in. w Parku Kunszt. Towarzyszące jej opowieści oraz kontakt z autentycznymi pozostałościami miejscowego górnictwa pozwalają na lepsze zrozumienie jego przemian w przeszłości i wyzwań współczesności.


Dodatkowe informacje


Zaproponowane tematy zajęć możemy modyfikować w celu ich dostosowania do szczególnych potrzeb i zainteresowań odbiorców. Zapraszamy również do współpracy w ramach projektów indywidualnych.

W trakcie roku szkolnego planujemy dodatkowe zajęcia związane z tematami wystaw czasowych. Bieżące informacje zawsze można znaleźć na tej stronie internetowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani jedynie zwiedzaniem naszych wystaw zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi w zakładce Zwiedzanie.

Muzeum online

Wystawy czasowe

Prawdziwie był to dom Boga… Synagoga w Tarnowskich Górach

Wystawa czynna od 18 maja do 25 sierpnia 2024 roku