Szkoły ponadpodstawowe

Podstawowe informacje


Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach. Istnieje możliwość przeprowadzenia zmodyfikowanych zajęć w formie online (MS Teams). Wybrane zajęcia odbywają się w formie plenerowej poza siedzibą Muzeum w Tarnowskich Górach, na terenie Gminy Tarnowskie Góry

Czas trwania: ok. 60-90 minut, w przypadku lekcji plenerowych czas trwania jest zwykle dłuższy oraz uzależniony od tematu, warunków pogodowych i kondycji uczestników

Liczba uczestników: 10-30 (+ opiekunowie)

Opłata: 8 złotych od uczestnika (opiekunowie bezpłatnie)

Rezerwacje: formularz wysyłany na: edukacja@muzeumtg.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (edukacja@muzeumtg.pl) lub telefoniczny (32 285 26 07, wew. 23)

Przed rezerwacją prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych w Muzeum w Tarnowskich Górach


Lekcje stacjonarne (lub online)


Pięć wieków historii
Od powstania Tarnowskich Gór minęło prawie 500 lat. W tym czasie naprawdę wiele się tutaj działo. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z przeszłością miasta oraz sposoby opowiadania o nich. W ramach podsumowania tworzą kalendarium w formie infografiki.


Tarnowskie Góry wczoraj i dziś
Co się zmieniło w przestrzeni miasta, a co pozostaje od wieków takie samo? Uczestnicy na podstawie archiwalnych zdjęć i pocztówek, ale również dawnych opisów miasta poznają dawne Tarnowskie Góry i porównują je z obecnym wyglądem miasta.


Reformacja i Tarnowskie Góry
Wystąpienie Marcina Lutra i powstanie Tarnowskich Gór nastąpiły w podobnym czasie, a protestantyzm odegrał znaczącą rolę w historii miasta. Zajęcia mają na celu przybliżenie dziejów tego wyznania z lokalnej perspektywy. Częścią spotkania jest zwiedzanie tarnogórskiego Kościoła Zbawiciela.


Nasze światowe dziedzictwo
Wszyscy wiemy, że Tarnowskie Góry znajdują się na Liście UNESCO, ale co to właściwie znaczy? Zajęcia porządkują wiedzę na temat dziejów rozwoju przemysłowego Tarnowskich Gór i wpisu tarnogórskich zabytków dawnego górnictwa i hydrotechniki na Listę światowego dziedzictwa.


Jak działa Muzeum
Muzea mają długą tradycję, są ważnym zjawiskiem kultury pamięci i wciąż zyskują na popularności. Zajęcia poświęcone są historii oraz współczesnym trendom w muzealnictwie na przykładzie Muzeum w Tarnowskich Górach.


Lekcje plenerowe


Tarnowskie Góry dla początkujących (ok. 60-90 minut)
Spacer obejmujący rynek i najbliższe okolice. To propozycja dla tych, którzy nie znają dobrze historycznego centrum miasta. Podczas wędrówki można poznać takie budynki i miejsca jak ratusz, zabytkowe kościoły, wybrane kamienice czy Dzwonnicę Gwarków.


Śladami sławnych gości i mieszkańców (ok. 90-120 minut)
Tarnowskie Góry przez wieki odwiedziło wiele znanych osób, w tym koronowane głowy oraz ludzie nauki i kultury. Nie mniej ciekawe postaci były związane z miastem jako jego mieszkańcy. Trasa spaceru prowadzi przez miejsca, w których można ich było kiedyś spotkać.


Wielokulturowe miasto (ok. 120-150 minut)
Tarnowskie Góry w swojej bogatej przeszłości były zamieszkiwane przez osoby różnych narodowości, języków i wyznań. Na trasie spaceru znajdują się najważniejsze pamiątki w przestrzeni miasta po społecznościach ewangelickiej i żydowskiej, czyli Kościół Zbawiciela i cmentarz żydowski.


Lekcja historii architektury (ok. 120-150 minut)
Spacer po mieście śladami najciekawszych budynków, reprezentujących różne style architektoniczne, ale też świadczących o kolejnych epokach w dziejach Tarnowskich Gór. To dobra okazja do przypomnienia podstaw historii sztuki i historii miasta.


Górniczym szlakiem (czas trwania ustalany indywidualnie)
Wymagająca wędrówka z centrum Tarnowskich Gór do Hałdy Popłuczkowej, z przystankiem m.in. w Parku Kunszt. Towarzyszące jej opowieści oraz kontakt z autentycznymi pozostałościami miejscowego górnictwa pozwalają na lepsze zrozumienie jego przemian w przeszłości i wyzwań współczesności.


Dodatkowe informacje


Zaproponowane tematy zajęć możemy modyfikować w celu ich dostosowania do szczególnych potrzeb i zainteresowań odbiorców. Zapraszamy również do współpracy w ramach projektów indywidualnych.

W trakcie roku szkolnego planujemy dodatkowe zajęcia związane z tematami wystaw czasowych. Bieżące informacje zawsze można znaleźć na tej stronie internetowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani jedynie zwiedzaniem naszych wystaw zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi w zakładce Zwiedzanie.

Muzeum online

Wystawy czasowe

Prawdziwie był to dom Boga… Synagoga w Tarnowskich Górach

Wystawa czynna od 18 maja do 25 sierpnia 2024 roku