Publikacje

Najnowsze publikacje:

Okładka publikacji Już się rozlega miły głos… Dzwonnica Gwarków wczoraj i dziś

Autor: Marek Panuś
Rok wydania: 2021, format: 210×210 mm, liczba stron: 16, ISBN: 978-83-948771-8-7

8 zł

Masonika w Muzeum w Tarnowskich Górach

Autorzy: Rafał Ludwikowski
Rok wydania: 2020, format: 200×250 mm, liczba stron: 92, ISBN: 978-83-948771-6-3

25 zł

Był sobie pałac

Autorzy: Marek Panuś, Krzysztof Stręcioch
Rok wydania: 2020, format: 210×210 mm, liczba stron: 36, ISBN: 978-83-948771-7-0

25 zł

Niebezpieczeństwo moralne…

Autor: Rafał Ludwikowski
Rok wydania: 2020, format: 210×210 mm, liczba stron: 28, ISBN: 978-83-948771-5-6

15 zł

Publikacje wydane w 2019 roku:

Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach. Tom VI

Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Gwoździa
Rok wydania: 2019, format: 160×225 mm, liczba stron: 342, ISSN: 1897-9378

Spis treści

25 zł

W tasi się nie mieści. Torebki damskie od XIX wieku do współczesności

Autor: Bogusława Brol
Rok wydania: 2019, format: 210×210 mm, liczba stron: 40, ISBN: 978-83-948771-4-9

Nakład wyczerpany

Publikacje wydane w 2018 roku:

Malarstwo zachodnioeuropejskie w Muzeum w Tarnowskich Górach

Autor: Zofia Krzykowska
Rok wydania: 2018, format: 240×280 mm, liczba stron: 80, ISBN: 978-83-948771-1-8

25 zł

Skrywane historie. 60 lat Muzeum w Tarnowskich Górach

Autorzy: Bogusława Brol, Krzysztof Gwóźdź, Beata Kiszel, Rafał Ludwikowski, Marek Panuś
Rok wydania: 2018, format: 210×210 mm, liczba stron: 140, ISBN: 978-83-948771-2-5

nakład wyczerpany

Miasto z porcelany. Widoki Tarnowskich Gór na Serwisie Carnalla

Autor: Sebastian Rosenbaum
Rok wydania: 2018, format: 150×150 mm, liczba stron: 48, ISBN: 978-83-948771-3-2

10 zł

Publikacje wydane w 2017 roku:

Na straży porządku publicznego. Policja Województwa Śląskiego w latach 1922–1939

Autorzy: Krzysztof Gwóźdź, Zbigniew Gołasz
Rok wydania: 2017, format: 160×235 mm, liczba stron: 220

Nakład wyczerpany

Rudolf Riedel. Wizje alegoryczne. Grafika ze zbiorów Anny i Teodora Segietów

Autor: Zofia Krzykowska
Rok wydania: 2017, format: 121×121 mm, liczba stron: 16

5 zł

Lekcja stylu. Porcelana śląska art déco z kolekcji Ireny i Romana Gatysów

Autor: Zofia Krzykowska
Rok wydania: 2017, format: 121×121 mm, liczba stron: 28

nakład wyczerpany

Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach. Tom V

Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Gwoździa i Zofii Krzykowskiej
Rok wydania: 2017, format: 160×225 mm, liczba stron: 392

Spis treści

20 zł

Dostępne publikacje wydane przed 2017 rokiem:

Aparat władzy a społeczeństwo w Tarnowskich Górach w latach 1945-1989, red. Krzysztof Gwóźdź i Sebastian Rosenbaum, Katowice – Tarnowskie Góry 2009

20 zł

Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach, t. 2, red. Zofia Krzykowska, Tarnowskie Góry 2008

Spis treści

10 zł

Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach, t. 3, red. Zofia Krzykowska, Tarnowskie Góry 2011

Spis treści

10 zł

Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach, t. 4, red. Zofia Krzykowska, Tarnowskie Góry 2013

Spis treści

20 zł

Piotr Greiner, Krzysztof Gwóźdź, Tarnowskie Góry na dawnych planach, Tarnowskie Góry 2005

35 zł

Krzysztof Gwóźdź, W jedności siła, Tarnowskie Góry 2011

25 zł

Przemysław Rubacha, Broń biała w zbiorach śląskich, Tarnowskie Góry 2011

20 zł

Anna Grabińska-Szczęśniak, Od gwarków po świat fantastyczny, Tarnowskie Góry 2006

7 zł

Andrzej Kanclerz, Geografia literacko-kulturowa Tarnowskich Gór 1970-2005, Tarnowskie Góry 2006
Zofia Krzykowska, Tarnogórzanie w obiektywie Zofii Rydet. 50 lat Dni Tarnogórskich Gwarków, Tarnowskie Góry 2007
Katarzyna Jarmuł, Zofia Krzykowska, Malarstwo polskie 1900-2000. Katalog zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach, 2002

11 zł

Werner Lubos. Malarstwo. Obrazy witraże, rysunki. W 50. rocznicę pracy twórczej, red. Zofia Krzykowska, Tarnowskie Góry 2010

35 zł

Historia Tarnowskich Gór, red. Jan Drabina, Tarnowskie Góry 2000

Nakład wyczerpany

Publikacje można zakupić w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach (ul. Rynek 1, 42-600 Tarnowskie Góry) w godzinach otwarcia dla zwiedzających (zob. Zwiedzanie).

Muzeum online

Wystawy czasowe

TEO-PASJE. TEODOR SEGIET – (nie tylko) FOTOGRAFIA

Wystawa czynna od 8 września do 30 listopada 2021 roku