Wystawy stałe

Sala renesansowa z galerią malarstwa zachodnioeuropejskiego
Z dziejów Tarnowskich Gór
Wiwat Jan III Sobieski

Muzeum online

Wystawy czasowe

Prawdziwie był to dom Boga… Synagoga w Tarnowskich Górach

Wystawa czynna od 18 maja do 25 sierpnia 2024 roku