Ładowanie

Wystawy

Z dziejów Tarnowskich Gór

Wystawa stała

Opis wystawy

Największa wystawa stała tarnogórskiego Muzeum prezentuje różnorodne zbiory ilustrujące bogatą przeszłość miasta. Ekspozycja prezentowana jest w trzech salach, gdzie przedstawiono kluczowe zagadnienia, ważne z punktu widzenia rozwoju Tarnowskich Gór.

Wystawa stała tarnogórskiego Muzeum

Najstarsze obiekty, dokumentujące początki osadnictwa i narodziny miasta, pokazano w pierwszej sali. Obok nich zgromadzono eksponaty związane z miejscowym górnictwem i hutnictwem. Oprócz dawnych narzędzi czy pamiątek jubileuszowych obejrzeć tu można blisko 100-letni model maszyny parowej, pochodzący z tarnogórskiej szkoły górniczej. Uwagę zwraca również obraz feretronowy przedstawiający Świętą Barbarę na tle krajobrazu górniczego Tarnowskich Gór.

Wystawa stała tarnogórskiego Muzeum

Część poświęconą władzom miejskim wyróżniają niedawno nabyte portrety Antona Klausy, jednego z burmistrzów Tarnowskich Gór, i jego żony Pauliny. Poniżej obrazów zobaczyć można kopie najważniejszych dokumentów miejskich oraz zapoznać się z okolicznościami wizyt w Tarnowskich Górach sławnych gości. Kolejna część wystawy nawiązuje do zasłużonej dla miasta i regionu arystokratycznej rodziny Henckel von Donnersmarck. Ciekawostką są pojedyncze pamiątki z nieistniejących już pałaców Donnersmarcków w Świerklańcu i Reptach (dziś dzielnica Tarnowskich Gór, Repty Śląskie), w tym Portret Guido Henckel von Donnersmarcka pędzla Franza von Lenbacha.

Wystawa stała tarnogórskiego Muzeum

Dalej zaprezentowano dawne tarnogórskie przedsiębiorstwa i lokale, w tym działającą na parterze budynku winiarnię „Sedlaczek”. W sali wyeksponowano też kolekcję wyrobów z cyny i obiekty związane z tarnogórskimi cechami rzemieślniczymi.

Wystawa stała tarnogórskiego Muzeum

Drugą salę, poprzedzoną wystawą „Wiwat Jan III Sobieski”, rozpoczyna część poświęcona kolejnictwu. Rozwijająca się od połowy XIX wieku kolej żelazna, to obok przemysłu, najważniejszy czynnik rozwoju miasta. W kolejnych częściach ekspozycji pokazano pamiątki organizacji społeczno-kulturalnych działających w mieście, w tym sporą kolekcję obiektów związanych z tarnogórskim Bractwem Strzeleckim założonym w 1780 roku, na którą składają się m.in. pamiątkowe tarcze i puchary.

Wystawa stała tarnogórskiego Muzeum

Ostatnią salę otwiera część poświęcona tarnogórskiej loży masońskiej „Silberfels”, gdzie zaprezentowano cenną kolekcję masoników. Kolejna przestrzeń przypomina wielokulturowe oblicze miasta w dawnych wiekach. W osobnych gablotach zgrupowano zabytki związane ze społecznością katolicką, ewangelicką i żydowską. Zobaczyć tam można m.in. sporych rozmiarów ołtarzyk domowy, będący świadectwem katolickiej pobożności Górnoślązaków, nielicznie zachowane zabytki związane z ewangelicyzmem, oraz rytualne naczynia z tarnogórskiej synagogi – jedyne pozostałości po tym budynku.

Wystawa stała tarnogórskiego Muzeum

Dalszą część ekspozycji zajmują pamiątki związane z okresem powstań śląskich, plebiscytu i włączeniem Tarnowskich Gór w 1922 roku w granice odrodzonego państwa polskiego. Jako ostatnie zaprezentowano obiekty związane z wojskowością. Wśród nich ważne miejsce zajmują przedmioty po stacjonujących w okresie międzywojennym w mieście jednostkach wojskowych: 3. Pułku Ułanów Śląskich i 11 Pułku Piechoty. Z czasów drugiej wojny światowej pochodzą m.in. pamiątki po ks. Ignacym Siwcu.

Wystawa stała tarnogórskiego Muzeum

Ze względu na ograniczoną przestrzeń wystawy nie ukazano na niej wielu innych ważnych wątków z historii miasta, szczególnie tych z drugiej połowy minionego stulecia. Znacznie obszerniejsze przedstawienie Tarnowskich Gór w ujęciu historycznym planowane jest na wystawie głównej w nowej siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach.

Zobacz również