Ładowanie

Zwiedzanie

Odwiedź Muzeum w Tarnowskich Górach i poznaj nasze miasto!

Godziny otwarcia

Dzień tygodnia Otwarcie wystaw
Poniedziałek zamknięte
Wtorek 10:00 – 16:00
Środa 10:00 – 16:00
Czwartek 10:00 – 16:00
Piątek* 10:00 – 16:00
Sobota 10:00 – 15:00
Niedziela 12:00 – 17:00

* Dzień bezpłatnego wstępu na wystawy.

W 2024 roku Muzeum w Tarnowskich Górach będzie nieczynne dla zwiedzających w poniedziałki (z wyjątkiem 1 kwietnia) oraz w następujące dni: 1 i 6 stycznia, 30 i 31 marca (Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna), 1 i 3 maja, 30 maja (Święto Bożego Ciała), 15 sierpnia, 1 listopada i 25 grudnia. Ponadto Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego zamknięcia wystaw.

Bilety

Zwiedzanie indywidualne

Bilety sprzedawane są przy stanowisku zlokalizowanym tuż za wejściem na ekspozycje. Można tam również nabyć wydawane przez Muzeum publikacje i pamiątki. Płatności mogą być dokonywane gotówką i kartą płatniczą. W piątki wstęp wolny. W pozostałe dni obowiązuje następujący cennik:

Rodzaj biletu Cena
Bilet normalny 12 zł od osoby
Bilet ulgowy* 6 zł od osoby
Bilet grupowy 6 zł od osoby
(od 5 osób)
Bilet rodzinny 18 zł od grupy
(do 6 osób, w tym do 2 osób dorosłych, dzieci i młodzież do lat 18)
Bilet bezpłatny** 0 zł

* „Bilet ulgowy”: przysługuje m.in. uczniom, studentom, osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami, nauczycielom.
** „Bilet bezpłatny”:
przysługuje m.in. pracownikom muzeów, członkom ICOM, dzieciom do lat 7.
„Rodzina 5+”:
50%-owa zniżka od obowiązujących cen dla osób z kartą „Rodzina 5+”.
„Karta Dużej Rodziny”:
bilet wstępu w cenie biletu ulgowego.

Zwiedzanie z przewodnikiem

Wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna (32 285 26 07, wew. 23), mailowa (edukacja@muzeumtg.pl) lub w siedzibie Muzeum.

Rodzaj biletu Cena
Oprowadzanie w języku polskim
po wystawach* lub Kościele Zbawiciela
60 zł od grupy
(do 30 osób)
Oprowadzanie w języku angielskim
po wystawach* lub Kościele Zbawiciela
100 zł od grupy
(do 30 osób)

*Oprócz opłaty za oprowadzanie należy uwzględnić bilety wstępu.

Lokalizacja i dojazd

Muzeum w Tarnowskich Górach mieści się w tzw. Kamienicy Sedlaczka, usytuowanej na rogu Rynku i ulicy Gliwickiej. Ekspozycje zajmują piętro budynku. Schody znajdują się na końcu sieni kamienicy, przy wejściu do restauracji.

W sąsiedztwie budynku Muzeum obejrzeć można wiele innych zabytkowych obiektów, m.in. ratusz i kościół ewangelicki. Nieopodal znajduje się Park Miejski (ok. 500 metrów), a nieco dalej Zabytkowa Kopalnia Srebra (ok. 2,6 kilometra). Te ostatnie stanowią część dobra wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Lokalizacja Muzeum w Tarnowskich Górach

Jak dotrzeć do Muzeum

Dojazd samochodem

Tarnowskie Góry położone są w północnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przebiegające przez miasto drogi krajowe nr 11 i 78 połączone są tuż za jego granicami z autostradą A1 węzłami „Bytom” i „Zabrze Północ”. Ścisłe centrum miasta charakteryzuje duża liczba krętych, często jednokierunkowych, ulic. Rynek jest wyłączony z ruchu drogowego. Najbliższe miejsca parkingowe zlokalizowane są na odcinku ul. Gliwickiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ratuszową i Dolną oraz skrzyżowaniem z ul. Zamkową (ok. 100 metrów od Muzeum). Miejsca te wchodzą w skład strefy czasowego parkowania (w dni powszednie w godz. 8:00–18:00 czas postoju nie może przekroczyć 90 minut). Najbliższy duży parking znajduje się między ul. Opolską i ul. Jana III Sobieskiego (ok. 150 metrów od Muzeum).

Dojazd autobusem lub pociągiem

Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronach internetowych organizatorów komunikacji publicznej: www.rj.metropoliaztm.pl i www.rozklad-pkp.pl. Dworzec autobusowy („Tarnowskie Góry Dworzec”) i dworzec kolejowy w Tarnowskich Górach znajdują się w odległości ok. 800 metrów od Muzeum. Wychodząc z budynku dworca należy kierować się ul. Piłsudskiego w kierunku ronda im. Ranoszka i pl. Wolności, a następnie skręcić w ul. Krakowską, prowadzącą do Rynku. Przyjeżdżając do Tarnowskich Gór autobusem od strony Katowic (np. linia M3), Bytomia (np. linia 19) czy Gliwic (np. linia M14) warto wysiąść na przystanku „Tarnowskie Góry Bytomska”, z którego po przejściu przez ul. Piłsudskiego, ulicą Krakowską można dojść do Rynku pokonując tylko ok. 400 metrów.

Dojazd autokarem

Dla grup zorganizowanych, planujących dojazd do centrum Tarnowskich Gór autokarem, zalecane jest skorzystanie z miejsc postojowych przy ul. Jana Nowaka (obok kościoła pw. św. św. Ap. Piotra i Pawła), na parkingu między ul. Opolską i ul. Jana III Sobieskiego lub przy Parku Miejskim, wzdłuż ul. Wyszyńskiego (na długości od skrzyżowania z ul. Krótką do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego).

Dostępność

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Ze względu na zabytkowy charakter budynku dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest mocno ograniczona. Zalecamy wcześniejszą konsultację telefoniczną: 32 285 26 07 lub mailową: muzeum@muzeumtg.pl.

Regulamin

Regulamin zwiedzania, udziału w wydarzeniach i przebywania w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2024 Dyrektora Muzeum w Tarnowskich Górach z dnia 19.02.2024 r.

Regulamin zwiedzania, udziału w wydarzeniach i przebywania w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwiedzania, udziału w wydarzeniach i przebywania w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Rynek 1.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
  2. Muzeum – należy przez to rozumieć Muzeum w Tarnowskich Górach,
  3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Muzeum,
  4. Pracowniku (Pracownikach) – należy przez to rozumieć pracownika (pracowników) Muzeum lub osobę (osoby) spoza Muzeum, której powierzono określone obowiązki,
  5. Zwiedzającym (Zwiedzających) – należy przez to rozumieć osobę (osoby) korzystającą z usług Muzeum w zakresie zwiedzania wystaw; Zwiedzający jest również Przebywającym w siedzibie,
  6. Uczestniku (Uczestnikach) wydarzenia – należy przez to rozumieć osobę (osoby) korzystające z usług Muzeum w zakresie udziału w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum; jeśli wydarzenie odbywa się w siedzibie Muzeum uczestnik jest również Przebywającym w siedzibie,
  7. Przebywającym (Przebywających) w siedzibie – należy przez to rozumieć osobę (osoby) korzystającą z usług Muzeum w zakresie zwiedzania wystaw, udziału w wydarzeniach odbywających się w siedzibie Muzeum, zajęciach edukacyjnych dla grup zorganizowanych odbywających się w siedzibie Muzeum lub inną osobę przebywającą w siedzibie Muzeum, nie będącą Pracownikiem,
  8. Stronie internetowej Muzeum – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem: www.muzeumtg.pl.

§ 2. Zasady zwiedzania

 1. Muzeum jest czynne dla Zwiedzających od wtorku do niedzieli, w następujących godzinach: wtorek–piątek: 10:00–16:00, sobota: 10:00–15:00, niedziela: 12:00–17:00, z wyjątkiem dni wskazanych w ust. 2. i zastrzeżeniem określonym w ust. 3.
 2. Muzeum jest nieczynne dla Zwiedzających w poniedziałki oraz następujące dni: 1 i 6 stycznia, Wielką Sobotę, Niedzielę Wielkanocną, 1 i 3 maja, Święto Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 grudnia.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia dla zwiedzających oraz czasowego zamknięcia wybranych wystaw.
 4. Wstęp na wystawy jest płatny, z wyjątkiem dni wskazanych w ust. 5. oraz osób, określonych w ust. 9.
 5. Wstęp na wystawy jest bezpłatny w piątki i dni wyznaczone przez Dyrektora.
 6. Zwiedzający jest zobowiązany do zakupu biletu wstępu przed rozpoczęciem zwiedzania i nie później niż pół godziny przed zamknięciem Muzeum dla zwiedzających.
 7. W Muzeum obowiązują następujące bilety wstępu:
  1. bilety normalne,
  2. bilety ulgowe – przysługujące osobom wymienionym w art. 10. ust. 3a Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385), za okazaniem stosownych legitymacji i dokumentów,
  3. bilety grupowe – dla grup zorganizowanych, liczących co najmniej 5 osób,
  4. bilety rodzinne – dla grup rodzinnych, liczących maksymalnie 6 osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe i dzieci do lat 18, za okazaniem stosownych legitymacji i dokumentów.
 8. Ceny biletów ustala Dyrektor, a informacja o nich znajduje się na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Zwiedzanie” (www.muzeumtg.pl/zwiedzanie) i w siedzibie Muzeum.
 9. Wstęp bezpłatny przysługuje osobom wymienionym w art. 10 ust. 3b Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz pracownikom muzeów, za okazaniem stosownych legitymacji i dokumentów, a także gościom Dyrektora.
 10. Udział w wydarzeniu organizowanym przez Muzeum nie upoważnia do zwiedzania wystaw, z wyjątkiem gdy wydarzenie odbywa się w przestrzeni danej wystawy.

§ 3. Zasady zwiedzania z oprowadzaniem

 1. Muzeum świadczy odpłatną usługę oprowadzania po wystawach lub Kościele Zbawiciela w Tarnowskich Górach w języku polskim lub języku angielskim przez Pracowników.
 2. Z pojedynczej usługi oprowadzania po wystawach lub Kościele Zbawiciela w Tarnowskich Górach w języku polskim lub języku angielskim może skorzystać pojedynczy Zwiedzający lub grupa Zwiedzających licząca maksymalnie 30 osób. W uzasadnionych przypadkach grupa może liczyć więcej niż 30 osób, przy czym Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany formuły oprowadzania.
 3. Opłaty za oprowadzanie po wystawach lub Kościele Zbawiciela w Tarnowskich Górach w języku polskim i za oprowadzanie po wystawach lub Kościele Zbawiciela w Tarnowskich Górach w języku angielskim ustala Dyrektor, a informacja o nich znajduje się na stronie internetowej Muzeum i w siedzibie Muzeum.
 4. Skorzystanie z usługi oprowadzania po wystawach lub Kościele Zbawiciela w Tarnowskich Górach w języku polskim lub języku angielskim możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji, zgłoszonej drogą telefoniczną (32 285 26 07, wew. 23), mailową (edukacja@muzeumtg.pl) lub osobiście w siedzibie Muzeum, nie później niż trzy dni przed planowaną wizytą. W każdym przypadku wiążąca jest informacja zwrotna ze strony Muzeum o przyjęciu rezerwacji.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi oprowadzania bez podania przyczyny z podaniem alternatywnego terminu.
 6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej usługi oprowadzania, osoba zgłaszająca rezerwację zobowiązana jest do jej odwołania.

§ 4. Zasady udziału w wydarzeniach

 1. Muzeum świadczy odpłatne i bezpłatne usługi w zakresie udziału w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum. Aktualny program wydarzeń jest dostępny na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Wydarzenia”.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w opublikowanym na stronie internetowej Muzeum programie wydarzeń.
 3. Jeśli wydarzenie jest biletowane Uczestnik zobowiązany jest do zakupu biletu przed rozpoczęciem wydarzenia. Obowiązek zakupu biletu nie dotyczy osób zaproszonych przez Dyrektora.
 4. Liczba uczestników pojedynczego wydarzenia jest ograniczona. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udziału w wydarzeniu ze względu na brak miejsc.
 5. Udział w zajęciach edukacyjnych dla grup zorganizowanych jest uregulowany odrębnym regulaminem.
 6. Wydarzenia odbywające się poza siedzibą Muzeum mogą mieć uregulowane odrębne regulaminy.

§ 5. Zasady ogólne

 1. Każdy Zwiedzający, Uczestnik wydarzenia i Przebywający w siedzibie zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do uwag i zaleceń Pracowników.
 2. Przed wejściem na wystawy lub do pomieszczenia, gdzie odbywa się wydarzenie, Przebywający w siedzibie może skorzystać z szatni. Korzystanie z szatni jest bezpłatne i rzeczy pozostawiane są tam na własną odpowiedzialność ich właściciela.
 3. Zabronione jest wnoszenie do siedziby Muzeum:
  1. wszelkiej broni i amunicji oraz przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  2. materiałów wybuchowych, łatwopalnych, toksycznych,
  3. długich parasoli – z wyjątkiem pozostawienia ich w szatni,
  4. dużych plecaków, toreb, bagażu – z wyjątkiem pozostawienia ich w szatni.
  5. statywów, długich uchwytów do urządzeń mobilnych i innego dużego sprzętu.
 4. Zabronione jest zabieranie do siedziby Muzeum zwierząt, z wyjątkiem psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234, 1429) oraz zwierząt w nosidełkach. Odpowiedzialność za zwierzę bierze osoba, która z nim przychodzi.
 5. W siedzibie Muzeum obowiązuje zakaz:
  1.  fotografowania z użyciem lamp błyskowych i na statywie,
  2. spożywania żywności i napojów, z wyjątkiem wydarzeń, na których odbywa się poczęstunek,
  3. palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i papierosów elektrycznych,
  4. przebywania osób nietrzeźwych lub zachowujących się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania i pracy w Muzeum, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących postanowienia Regulaminu. Wyproszenie z tej przyczyny nie oznacza zwrotu kosztów.
 7. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać w siedzibie Muzeum i uczestniczyć w wydarzeniach poza siedzibą Muzeum tylko pod opieką dorosłych (rodziców lub opiekunów).
 8. W Muzeum może przebywać jednocześnie do 100 osób.
 9.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobie lub mieniu wynikłe z winy Zwiedzających, Uczestników wydarzenia i Przebywających w siedzibie. Za szkody te pełną odpowiedzialność ponoszą inne niż Muzeum osoby fizyczne lub prawne ustalone zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 10. Przebywanie w Muzeum i udział w wydarzeniach poza siedzibą Muzeum są równoznaczne z udzieleniem Muzeum nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu obrazu i dźwięku (w tym wizerunków Przebywających w siedzibie i Uczestników wydarzeń) oraz na publikowanie i rozpowszechnianie tego materiału w celu dokumentacji i promocji działalności Muzeum. Przebywającemu w siedzibie, Uczestnikowi wydarzenia lub jego prawnemu opiekunowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Muzeum z tego tytułu.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego.
 2. Zmian i uzupełnień Regulaminu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.
 3. Regulamin obowiązuje od 19 lutego 2024 r. do odwołania.
Pobierz plik

Plik w formacie PDF (450 KB).